Reizen buiten de EU

Verkoopt u reizen op eigen naam? En koopt u daarvoor bij andere ondernemers goederen en diensten in, die buiten de EU worden geleverd? Dan past u op de winstmarge van zo'n reis het 0%-tarief toe.

Gaat het om een reisdienst waarbij de goederen en diensten gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten de EU aan u worden geleverd? Dan past u het 0%-tarief alleen toe op het deel van de reisdienst waarvoor de goederen en diensten buiten de EU aan u worden geleverd. Op het overige deel van de reisdienst past u op uw winstmarge het 21%-tarief toe.

Let op!

Het is vaak moeilijk om vast te stellen of een goed of dienst binnen of buiten de EU aan u wordt geleverd. Het gaat hierbij om de plaats op grond van de btw-regels. Voor diensten kan het hulpmiddel Ik lever diensten in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw? u hierbij helpen. Voor goederen kunt u het hulpmiddel lk lever goederen in en uit het buitenland - hoe zit het met de btw? gebruiken.

Voorbeeld van een reisdienst die gedeeltelijk binnen en buiten de EU wordt geleverd

Uw reisbureau is in Nederland gevestigd en is gespecialiseerd in busreizen naar Noorwegen. U verzorgt deze op eigen naam met onderweg overnachtingen in hotels in Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. U koopt deze diensten in van andere ondernemers.

Deze busreis bestaat uit verschillende onderdelen: het vervoer per bus en de hotelovernachtingen. Omdat u deze diensten bij verschillende ondernemers inkoopt, gaat het in dit voorbeeld om één reisdienst. Een deel hiervan vindt binnen de EU plaats (de busrit en de overnachtingen in Duitsland, Denemarken en Zweden) én een deel daarbuiten (de busreis en de overnachtingen in Noorwegen).

Op de winstmarge van het deel van de reis dat binnen de EU plaatsvindt, past het u het 21%-tarief toe. U kunt voor dit deel van de reis de aan u in rekening gebrachte btw niet aftrekken of terugvragen in een ander EU-land. Op de winstmarge van het deel van de reis buiten de EU (Noorwegen), past u het 0%-tarief toe.

Uitzondering voor boot- of vliegreizen

Verkoopt u reizen op eigen naam? En koopt u daarvoor bij andere ondernemers boot- of vliegreizen in, waarvan de plaats van bestemming of vertrek buiten de EU ligt? Dan past u op het gehele traject het 0%-tarief toe, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het reisdeel binnen de EU maakt onderdeel uit van een reisdienst in de zin van de reisbureauregeling.
  • Voor het vervoer per vliegtuig of boot hebt u bij een andere ondernemer 1 ticket voor de hele reis gekocht.
  • Het vervoer per vliegtuig of boot moet een rechtstreekse reis zijn van een EU-land naar een niet-EU-land of omgekeerd. Hiervan is ook sprake als andere (lucht)havens binnen de EU worden aangedaan om nieuwe reizigers op te laten stappen, waarbij eerder opgestapte reizigers niet de mogelijkheid hebben het vliegtuig of de boot te verlaten.

Let op!

Kunnen eerder opgestapte reizigers het vliegtuig of de boot wel verlaten bij tussenstops binnen de EU? Dan brengt u 21% btw in rekening over de winstmarge van het deel dat binnen de EU wordt afgelegd.

Voorbeeld bij boot- en vliegreizen

U biedt een pakketreis aan naar New York. U koopt daarvoor in:

  • een taxirit naar Schiphol
  • een vliegticket van Amsterdam naar New York
  • 5 hotelovernachtingen in New York

Bovenstaande elementen van uw pakketreis vormen 1 reisdienst, die u in Nederland aan uw klant levert. Als deze diensten binnen de EU aan u worden geleverd, moet u over de winstmarge 21% btw in rekening brengen. Dat geldt voor de taxirit naar Schiphol omdat personenvervoer wordt geleverd waar het plaatsvindt.

De hotelovernachtingen hebben betrekking op onroerende zaken (verhuur hotelkamer) en worden geleverd op de plaats van de onroerende zaak (New York). Over het deel van uw winstmarge dat betrekking heeft op de overnachtingen brengt u daarom 0% btw in rekening.

De vliegreis vindt slechts gedeeltelijk in de EU plaats. Normaal gesproken zou het deel van de winstmarge dat betrekking heeft op het traject binnen de EU belast worden met 21% btw. Maar de hiervoor besproken uitzondering zorgt ervoor dat uw gehele winstmarge op het vliegticket belast is met 0% btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.