Hoe werkt btw verleggen?

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten afneemt.

Facturen

Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u geen btw in rekening, maar zet u op de factuur 'btw verlegd'. Daarnaast vermeldt u het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur. Het btw-identificatienummer is het nummer met een landcode ervoor, bijvoorbeeld 'NL'. Op de factuur vermeldt u de vergoeding per btw-tarief, zoals deze zou gelden als de btw niet zou zijn verlegd.

Btw-aangifte doen

Bij verlegging van btw moet u de btw-aangifte als volgt invullen:

  • Er is btw naar u verlegd.
    In uw btw-aangifte vult u in hoeveel btw er naar u is verlegd. U rekent dit uit op basis van de facturen waarbij de btw naar u is verlegd. U vult de vergoeding en het btw-bedrag in bij rubriek 2 ('Verleggingsregelingen binnenland') of rubriek 4 ('Prestaties vanuit het buitenland aan u verricht').
  • U hebt btw verlegd.
    In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u btw hebt verlegd. Hebt u de btw verlegd naar een Nederlandse afnemer? Dan vult u de omzet in bij rubriek 1e ('Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast'). Hebt u de btw verlegd naar een ondernemer uit een ander EU-land? Dan vult u de omzet in bij rubriek 3b ('Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU') of bij onderdeel 3c ('Installatie/afstandsverkopen binnen de EU').

Btw aftrekken

Is er btw naar u verlegd voor goederen of diensten die u gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten? Dan mag u de verlegde btw aftrekken. U vult in dezelfde btw-aangifte de verlegde btw en de aftrekbare btw in. Per saldo betaalt u dan niets.

Hebt u btw verlegd? En hebt u uitgaven gedaan voor deze werkzaamheden? Dan kunt u de btw die u hierover hebt betaald, aftrekken als voorbelasting.

Let op!

U blijft wel verantwoordelijk voor de btw die u verlegt. Zoek daarom van tevoren uit of de verleggingsregeling terecht wordt toegepast. Kijk voor meer informatie bij 'Wanneer btw verleggen?'.

Verleggingsregeling ten onrechte niet toegepast

Bent u de leverancier en hebt u de verleggingsregeling niet toegepast terwijl u dat wel had moeten doen? Dan hebt u ten onrechte een factuur met btw verstuurd. U moet deze btw dan toch aangeven en betalen. Bent u de afnemer en hebt u een factuur ontvangen met btw, terwijl de verleggingsregeling van toepassing is? Dan mag u deze btw niet aftrekken als voorbelasting. U dient dan om een gecorrigeerde factuur te vragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.