Kleineondernemersregeling (KOR)

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. U kunt gebruik maken van de KOR als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in 1 kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's). 

Wat is de KOR?

De KOR is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer en kunt u geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen. 

Lees meer over wat meedoen met de KOR betekent en wat overwegingen kunnen zijn om wel of niet mee te doen. We hebben ook een aantal praktijkvoorbeelden voor u op een rijtje gezet. 

Meedoen met de KOR

U kunt zich aanmelden voor de KOR via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier moet uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin u de KOR wilt laten ingaan, door ons zijn ontvangen.

Omzetgrens voor de KOR - wat telt wel en niet mee?

Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u kiezen voor deelname aan de KOR. Als u nog niet deelneemt aan de KOR en u btw berekent over uw prestaties, telt deze btw niet mee als omzet. Uw omzet is het totaal van alle bedragen die u aan uw klanten berekent, exclusief de btw. Als u wel deelneemt aan de KOR, dan mag u geen btw in rekening brengen aan uw klanten. Uw omzet is dan het totaal van alle bedragen die u aan uw klant berekent.

Omzet die wél meetelt voor de omzetgrens van de KOR

 • Leveringen van goederen en diensten die normaal gesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee.
 • Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

Omzet die niet meetelt voor de KOR

 • privégebruik van goederen en diensten
  Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Dit is een fictieve levering of dienst. Dit telt niet mee voor de berekening van uw omzet. Lees meer bij Privégebruik
 • investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt
  Levert u een investeringsgoed dat in uw onderneming is gebruikt? Dan telt die omzet niet mee bij het bepalen van de hoogte van uw omzet voor de KOR. Lees meer bij Investeringsgoederen
 • prestaties die belast zijn in een ander land
  Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer u zaken doet met het buitenland en de btw verlegt naar uw afnemer in het buitenland. Leveringen en diensten belast met 0 % btw tellen wél mee voor de berekening van de omzet. Lees meer bij Zakendoen met het buitenland
 • een intracommunautaire verwerving
  U doet een intracommunautaire verwerving als u goederen aankoopt uit een ander EU-land waarover u in Nederland btw moet betalen. Lees meer bij Intracommunautaire verwervingen.
 • btw-vrijgestelde omzet
  Omzet die u haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de KOR.
  Er zijn leveringen die wel meetellen. Leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland tellen wél mee. Lees meer bij Vrijgestelde prestaties

Hulp nodig bij het schatten van uw omzet?

Om uw omzet voor een kalenderjaar te schatten, kunt u gebruikmaken van het hulpmiddel Kan ik gebruikmaken van de kleineondernemersregeling?. We leggen hierin ook uit welke omzet meetelt voor de KOR. Ook de overige voorwaarden om mee te kunnen doen komen aan bod. Zo kunt u snel zien of u mee kunt doen. En wat meedoen met de KOR voor u betekent.

Hebt u meer subnummers binnen 1 onderneming ?

Dan geldt de KOR voor ál uw subnummers. U kunt niet per subnummer kiezen of u wel of niet meedoet. Kiest u voor 1 subnummer voor de KOR, dan moet u de KOR ook bij alle andere subnummers toepassen.   

Wilt u uitrekenen of u onder de omzetgrens van €20.000 blijft? Tel dan de omzet van alle subnummers bij elkaar op.

Lees meer over meer subnummers binnen 1 onderneming

Ontheffing op basis van de oude KOR?

Deed u geen aangifte omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had op basis van de oude kleineondernemersregeling? Dan hebben wij u automatisch aangemeld voor de KOR. De minimale deelnemingstermijn van 3 jaar geldt niet voor u. U mag uzelf eerder afmelden als u niet langer gebruik wilt maken van de KOR. Let op, als u zich afmeldt geldt deze afmelding wél voor ten minste 3 jaar.

Vrijgestelde prestaties?

Doet u op dit moment geen aangifte omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor u niets. Uw prestaties zijn al vrijgesteld van btw.

Afmelden van de KOR

Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. Tenzij u automatisch bent aangemeld voor de KOR, omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Ook als uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. Kijk voor uitgebreide informatie bij Afmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR)

Zonnepanelen en de KOR

Bent u zonnepaneelhouder en bent u benieuwd wat meedoen met de KOR voor u betekent? Lees meer bij Eigenaren van zonnepanelen.

Oude kleine ondernemersregeling

Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling. Meer informatie vindt u in de brochure.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.