Btw-tarief cd-roms en dvd’s

Het 9%-tarief geldt alleen voor cd-roms en dvd's die nagenoeg uitsluitend bestemd zijn voor het onderwijs. Het toepassen van het 9%-tarief is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden (zie post a 30, punt 2.2.3 in de Staatscourant met publicatiedatum van 29 december 2017). In alle andere gevallen (behalve bij luisterboeken) vallen cd-roms en dvd's onder het 21%-tarief.

Combinatie met andere goederen

Verkoopt u een combinatie van bijvoorbeeld een boek en een dvd tegen 1 prijs? Dan moet u de prijs hiervan splitsen. Dit doet u op basis van de gangbare prijzen die de uitgever voor de artikelen vraagt. Zijn de dvd en het boek niet los te koop? Dan splitst u de prijs op basis van de gemaakte kosten en de winstmarges van de losse artikelen. Bij het berekenen van de winstmarge neemt u dan de verhouding van de kosten als maatstaf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.