Btw-tarief cd-roms, dvd’s en usb-sticks

Het 9%-tarief geldt alleen voor:

  • Digitale boeken die op andere dan papieren fysieke dragers worden verkocht (bijvoorbeeld luisterboeken en digitale boeken op cd, cd-rom en USB-stick). De inhoud daarvan mag dan niet uitsluitend of hoofdzakelijk uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek bestaan.
  • Educatieve cd-roms, dvd’s, usb-sticks en andere fysieke dragers met daarop digitale educatieve informatie die nagenoeg uitsluitend bestemd is voor informatieoverdracht in het onderwijs. Het toepassen van het 9%-tarief is wel gebonden aan bepaalde voorwaarden (zie post a 30, punt 3 in de Toelichting Tabel). In alle andere gevallen (behalve bij luisterboeken) moet het 21%-tarief worden aangehouden.

Combinatie met andere goederen

Verkoopt u een combinatie van bijvoorbeeld een boek en een dvd tegen 1 prijs? Dan moet u de prijs hiervan splitsen. Dit doet u op basis van de gangbare prijzen die de uitgever voor de artikelen vraagt. Zijn de dvd en het boek niet los te koop? Dan splitst u de prijs op basis van de gemaakte kosten en de winstmarges van de losse artikelen. Bij het berekenen van de winstmarge neemt u dan de verhouding van de kosten als maatstaf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.