Btw-tarief diergeneesmiddelen

Geregistreerde diergeneesmiddelen vallen onder het 9%-tarief als ze in vivo worden toegepast, dus op het dier zelf. Welke geneesmiddelen geregistreerd zijn, kunt u nakijken op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Voor sommige producten is een registratie niet nodig. Deze producten vallen onder het 9%-tarief als ze voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • De verpakking vermeldt het woord 'diergeneesmiddel' en de diersoort(en) waarvoor het middel is bestemd.
  • Het product voldoet aan de vereisten uit de Wet Dieren.
  • Er is sprake van in vivo gebruik.

Onder het 21%-tarief vallen:

  • middelen die worden toegepast op weefsel of lichaamsvloeistoffen die uit dieren afkomstig zijn met als doel een diagnose te stellen (in vitro gebruik)
  • grondstoffen voor de bereiding van diergeneesmiddelen

Ongediertebestrijding

Middelen om ongedierte op dieren te bestrijden, kunnen onder het 9%-tarief of onder het 21%-tarief vallen.

Onder het 9%-tarief vallen:

  • de middelen die inwendig of op het dier worden gebruikt. Zij moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden uit de Wet Dieren. Aan het registratienummer op de verpakking moet te zien zijn dat het gaat om een diergeneesmiddel.

Onder het 21%-tarief vallen:

  • middelen die in de omgeving van het dier worden gebruikt
    Deze vallen niet onder de Wet Dieren.

Dierenartsen

Als u een geneesmiddel toedient bij de behandeling van een ziek dier, is er sprake van een combinatie van goederen en diensten en geldt het tarief van 21%. Verkoopt u het geneesmiddel voor verdere behandeling, dan geldt het tarief van 9%.

Kunt u uw omzet niet splitsen? Neem dan contact op met uw belastingkantoor om een praktische regeling te treffen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.