Afstandsverkopen, zoals e-commerce, van buiten de EU

Verkoopt u goederen van buiten de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw meestal aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. U berekent dan de btw van dat EU-land. Bijvoorbeeld als u producten uit China via uw webwinkel rechtstreeks levert aan particulieren in Duitsland. Dat kan ook op een vereenvoudigde manier. Centraal. Met de 'Invoerregeling' in het éénloketsysteem.

Handelt u in deze situatie via een platform? Kijk dan bij Afstandsverkopen, zoals e-commerce - platformfictie.

Klanten die geen btw aangifte doen, zijn: particulieren, ondernemers die alleen vrijgestelde prestaties leveren en rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Voor deze ondernemers en rechtspersonen geldt een drempel. Als zij meer afnemen dan het drempelbedrag, moeten ze wél btw-aangifte doen. U kunt de Invoerregeling dan niet gebruiken.

Let op!

De btw-vrijstelling voor zendingen tot € 22 bestaat niet meer.

Zijn uw goederen al in de EU en hoeft u ze niet eerst in te voeren? Gebruik dan de 'Unieregeling'. Kijk hiervoor bij Ik lever goederen binnen de EU.

Zo gebruikt u de Invoerregeling

U mag de 'Invoerregeling' gebruiken als het om zogenoemde afstandsverkopen gaat van goederen van buiten de EU. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen van buiten de EU aan een klant in een EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
  • De Invoerregeling is er voor zendingen van maximaal € 150. Staan er kosten voor verzekering en verzending op de factuur? Dan tellen die niet mee. Een zending kan bestaan uit een pakket met verschillende goederen. Voor een zending gebruikt u 1 transportdocument, een airwaybill bijvoorbeeld.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor 'accijnsgoederen', zoals bier, wijn en tabaksproducten.
  • U vervoert deze goederen zelf of deze worden voor uw rekening vervoerd.

Met de Invoerregeling meldt u iedere maand de btw voor al deze leveringen. En betaalt die in 1 keer. Als u de Invoerregeling gebruikt, betaalt u geen btw bij de invoer. Voor facturering gelden de Nederlandse regels. Dit betekent dat u voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken.

Voorbeeld

U levert met uw webwinkel een zending van € 50 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, via Nederland. U voert het product in Nederland in. U betaalt geen btw bij de invoer. De Duitse btw over de levering geeft u aan met de Invoerregeling – het land waar u uw goed levert.

Lees meer over de Invoerregeling bij Invoerregeling: registratie, melding, administratie en facturering.

Ik mag de Invoerregeling niet gebruiken

Mag u de Invoerregeling niet gebruiken - bijvoorbeeld omdat de waarde van uw zending hoger is dan € 150? En voert u de goederen in? Dan betaalt u de btw bij invoer in het land waar u uw zending invoert. Die btw kunt u terugvragen. De btw over de levering betaalt u in het land waar uw zending heen gaat.

Voorbeeld

U levert met uw webwinkel een zending van € 200 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, u voert uw product in Nederland in. Dan betaalt u btw voor invoer in Nederland. Die btw kunt u aftrekken in uw Nederlandse btw-aangifte. Daarna geeft u de btw aan in Duitsland - het land waar u uw product levert.

Ik wil de Invoerregeling niet gebruiken

Voldoet u wel aan de voorwaarden, maar wilt u de Invoerregeling niet gebruiken? Dan moet de btw bij invoer worden betaald in het land waar uw zending heen gaat. Meestal zorgt een post- of koeriersbedrijf er voor dat de btw bij invoer wordt betaald en brengt deze in rekening bij de afnemer.

Voorbeeld

U levert met uw webwinkel een zending van € 50 rechtstreeks aan een particulier in Duitsland, via Nederland. Het goed komt in Nederland binnen en gaat onder douaneregeling naar Duitsland. Meestal zorgt een post- of koeriersbedrijf voor de invoer van het goed. Het postbedrijf betaalt de invoer-btw en brengt dit in rekening bij de particulier.

Hulpmiddel

Snel zien in welk land u btw verschuldigd bent? Gebruik dan ons hulpmiddel: Ik lever goederen naar het buitenland - hoe zit het met de btw?

Stroomschema Invoerregeling, weergave lopende tekst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.