Aangifte doen van goederen en diensten uit een ander EU-land

Voert een ondernemer uit een ander EU-land werkzaamheden voor u uit? Of hebt u goederen uit andere EU-landen laten afleveren in Nederland? Dan ontvangt u in de meeste gevallen een factuur met 0% btw of met 'btw verlegd'. U moet de verschuldigde btw zelf berekenen en opgeven in uw btw-aangifte.

Bereken zelf de btw

U geeft het totaal aan geleverde goederen en diensten aan in uw btw-aangifte. Dat doet u bij rubriek 4b. U berekent zelf de btw die u hierover in Nederland moet betalen. Controleer welk tarief van toepassing is. De btw kunt u in uw btw-aangifte weer aftrekken als voorbelasting, voor zover u de goederen of diensten gebruikt voor belaste omzet. Dat doet u bij rubriek 5b. Dan betaalt u per saldo dus niets. Meer informatie over btw aftrekken leest u bij Hoe zit het met btw aftrekken?.

Vreemde valuta omrekenen

Krijgt u een factuur in een vreemde valuta, bijvoorbeeld in Zweedse Kronen, of in cryptovaluta, zoals de bitcoin? Bij uw btw-aangifte moet u het bedrag dan omrekenen naar euro's. Bij goederen gebruikt u hiervoor de laatst genoteerde verkoopkoers van de factuurdatum. Krijgt u de factuur na de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin is geleverd? Dan gaat u uit van de verkoopkoers van die 15e dag.

Gaat het om afgenomen intracommunautaire diensten? Gebruik dan de verkoopkoers van het moment waarop de dienst is geleverd. Voor andere diensten gebruikt u de verkoopkoers van de factuurdatum of de datum waarop de factuur uiterlijk moet worden uitgereikt (de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de dienst is afgerond).

In plaats van de laatst genoteerde verkoopkoers, mag u voor het omrekenen naar euro’s ook de wisselkoers gebruiken die op de bovengenoemde tijdstippen door de Europese Centrale Bank als laatste bekend is gemaakt. Die koersen vindt u op ecb.europa.eu

Wanneer moet u aangifte doen?

Als u btw moet betalen over intracommunautaire verwervingen en diensten, moet u in het juiste tijdvak aangifte doen. Wanneer dat is, is verschillend bij goederen en diensten.

Let op!

Een fiscale eenheid die voor alle onderdelen 1 btw-aangifte doet, moet nu nog een extra formulier invullen. Voor tijdvakken vanaf 1 juli 2024 hoeft dat niet meer.

Vraag uw btw terug uit een ander EU-land

Hebt u btw betaald in een ander EU-land? Als u in het buitenland geen aangifte hoeft te doen en u mag btw aftrekken als voorbelasting, kunt u deze btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Moet u in het buitenland wel btw-aangifte doen? Dan kunt u de btw aftrekken in uw buitenlandse aangifte.

Btw betaald in Nederland voor zaken in het buitenland

Hebt u bedrijfsactiviteiten waarover u in het buitenland btw-aangifte doet? Als u in Nederland btw hebt betaald over kosten voor die activiteiten, mag u die aftrekken in uw Nederlandse aangifte. Hierbij geldt dat de bedrijfsactiviteiten belast moeten zijn met btw, als ze in Nederland zouden zijn verricht.

Voorbeeld

De verhuur van een woning in Nederland is vrijgesteld van btw. U hebt daarom geen recht op aftrek van btw. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een woning in Duitsland verhuurt en daarvoor in Nederland btw hebt betaald, zelfs als die verhuur in Duitsland belast is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.