Administratie bijhouden van goederen en diensten uit andere EU-landen

Als u goederen of diensten afneemt uit een ander EU-land, moet u dezelfde gegevens bijhouden als bij uw binnenlandse aankopen, zie Ontvangen facturen administreren.

Andere regels bij uitzonderingen

Houd er rekening mee dat er voor specifieke goederen en in bijzondere situaties andere regels gelden. Dat betekent dat u soms iets anders moet doen in uw administratie.

Rechtspersoon maar geen ondernemer?

Bent u een rechtspersoon maar geen ondernemer? En koopt u goederen uit andere EU-landen? Dan moet u een administratie bijhouden als u een intracommunautaire verwerving (ICV) doet. Gebruik het hulpmiddel Incidentele btw-aangifte om vast te stellen of er sprake is van een ICV.

U moet regelmatig aantekeningen bijhouden over uw ICV’s. De aantekeningen bestaan uit de facturen die u hebt gekregen en de uitgaven die u hebt gedaan voor de ICV’s.

De facturen moet u voorzien van een doorlopende nummering. De aantekeningen bevatten:

 • de datum van de factuur en het factuurnummer
 • naam, adres en btw-identificatienummer van de leverancier
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen
 • het bedrag van de vergoeding, verdeeld in:
  • nieuwe vervoermiddelen
  • accijnsgoederen
  • overige goederen
 • het btw-bedrag

U mag de ontvangen facturen ook op een vereenvoudigde wijze administreren, zie Ontvangen facturen administreren.

Statistiekopgaaf aan CBS

Verwerft u intracommunautair per jaar voor meer dan € 1.000.000 aan goederen? Dan bent u verplicht om hierover gegevens op te geven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Houd de EU en niet-EU gescheiden

Doet u zaken binnen en buiten de EU? Maak dan in uw administratie onderscheid hierin.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.