Administratie bijhouden als u zakendoet buiten de EU

Bij import uit en export naar niet-EU-landen moet uw administratie voldoen aan de algemene administratieve verplichtingen en aan extra verplichtingen.

Extra administratieve verplichtingen bij import uit niet-EU-landen

Naast de algemene administratieve verplichtingen moet u andere bewijsstukken in uw administratie bewaren, zoals:

 • vrachtbrief
 • betalingsbewijs
 • het Enig document
  Dit is schriftelijke mededeling van de Douane over de afhandeling van de aangifte.
 • de factuur van de Douane
 • de factuur van de douane-expediteur
 • een importeursoverzicht
  Dit is een overzicht van de douane waarin al uw invoer staat.

Extra administratieve verplichtingen bij export naar niet-EU-landen

Bij export naar niet-EU-landen moet u kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Bewaar daarom ook de volgende documenten:

 • alle douanedocumenten die u van de douane ontvangt op de plaats waar de goederen de EU verlaten
 • kopie van de vrachtbrief
 • factuur van de vervoerder
 • invoerbewijs van het land van bestemming
 • correspondentie met uw buitenlandse klant
 • bewijs van de transportverzekering
 • eventueel een kopiefactuur die voor export is getekend door de Douane
 • eventueel andere documenten die op de uitvoer betrekking hebben

Export van een boot of motorrijtuig

Bij de export van een boot hebt u een extra verklaring nodig. Bij export van een motorrijtuig ontvangt u een uitvoerverklaring.

ABC-leveringen bij export

Is uw levering onderdeel van een ABC-levering naar een land buiten de EU? Dan kunt u het 0%-tarief gebruiken als u een schriftelijke opdracht tot uitvoer krijgt van uw koper. Een voorbeeld hiervan vindt u op overheid.nl. U moet deze verklaring bij uw administratie bewaren. Bent u de ondernemer die de goederen daadwerkelijk exporteert? Dan moet u die export bovendien kunnen aantonen om het 0%-tarief te mogen gebruiken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.