Administratie bij uitvoer boten naar niet-EU-landen

U hebt extra administratieve verplichtingen bij de uitvoer van een boot naar een niet-EU-land. U moet namelijk kunnen aantonen dat de boot de EU heeft verlaten.

U kunt niet eenvoudig aantonen dat de boot de EU heeft verlaten als:

  • de afnemer de boot heeft vervoerd of
  • de boot ‘op eigen kiel’ naar de afnemer is gevaren

Om dat wel aan te kunnen tonen hebt u behalve de 'aangifte ten uitvoer' onder andere een ondertekende verklaring van de afnemer nodig. Neem voor meer informatie over de uitvoer van pleziervaartuigen naar niet-EU-landen contact op met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.