Niet-plaatsgebonden of plaatsgebonden btw-entrepot in Nederland

Sommige bulkgoederen, zoals ruwe metalen en granen, worden vaak langdurig in Nederland opgeslagen. Tijdens die opslag worden zij vaak verhandeld. Bij die transacties zijn veel buitenlandse ondernemers betrokken. Om de internationale handel te vereenvoudigen, bestaat er een speciale entrepot-regeling. Er zijn 2 soorten btw-entrepots in Nederland, waarbij u het 0%-tarief kunt gebruiken:

  • het niet-plaatsgebonden btw-entrepot
  • het plaatsgebonden btw-entrepot

Niet-plaatsgebonden btw-entrepot

U kunt het 0%-tarief toepassen op de levering van goederen die in aanmerking komen voor een niet-plaatsgebonden entrepot aan een koper die een vergunning heeft voor een niet-plaatsgebonden btw-entrepot. Dit entrepot is administratief en is dus niet gebonden aan een bepaalde locatie. Goederen belanden in het btw-entrepot als zij na de levering tot het bedrijfsvermogen van de vergunninghouder behoren. Waar de goederen in Nederland liggen, is niet van belang.

Plaatsgebonden btw-entrepot

Voor de levering van goederen die in aanmerking komen voor een plaatsgebonden btw-entrepot, kunt u ook het 0%-tarief toepassen. Een vergunning voor een plaatsgebonden btw-entrepot kunt u alleen aanvragen als u voor andere ondernemers goederen opslaat.

Alle leveringen naar dit btw-entrepot, of binnen het entrepot, vallen onder het 0%-tarief. De ondernemer aan wie als laatste wordt geleverd, voordat de opslag van de goederen in het btw-entrepot wordt beëindigd, is op het moment van de beëindiging van die opslag btw verschuldigd volgens het tarief dat zonder de toepassing van de entrepot-regeling geldt.

Beëindiging van de opslag uit het plaatsgebonden entrepot kan op verschillende manieren gebeuren:

  • De goederen worden fysiek buiten het entrepot gebracht.
  • De goederen worden in het entrepot op een zodanige manier bewerkt of verwerkt, dat er goederen ontstaan die niet zijn aangewezen voor de entrepot-regeling.
  • De goederen worden in het entrepot op een zodanige manier bewerkt of verwerkt, dat zij geschikt zijn om in de publieke verbruikssfeer te worden gebracht.

Bulkgoederen

Goederen die u in btw-entrepots opslaat, moeten in bulk zijn. Zijn de goederen zo verpakt, dat ze geschikt zijn om te verkopen aan particulieren? Dan is het 0%-tarief niet van toepassing.

Vergunning aanvragen

Als u entrepot-goederen tegen het 0%-tarief wilt kopen, hebt u een vergunning nodig. Hoe u die krijgt, leest u bij Btw-entrepotvergunning aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.