Voorwaarden voor het 0%-tarief bij opslag in een btw-entrepot

Om het 0%-tarief te mogen toepassen bij de regelingen voor het niet-plaatsgebonden btw-entrepot en het plaatsgebonden btw-entrepot, moet u als leverancier voldoen aan een aantal administratieve voorwaarden.

Voorwaarden niet-plaatsgebonden btw-entrepot

De voorwaarden voor de regeling voor het niet-plaatsgebonden btw-entrepot zijn:

  • U beschikt over een schriftelijke verklaring van uw koper dat hij de goederen in zijn btw-entrepot opneemt en dat de goederen alleen voor een belaste levering dat entrepot zullen verlaten.
  • Op de verklaring staat het nummer van de entrepotvergunning. Voeg de verklaring bijvoorbeeld toe aan de factuur, een kopie van de factuur, of op een ander geschreven stuk.
  • U vermeldt op de factuur dat het gaat om een levering van goederen aan een vergunninghouder voor een btw-entrepot. U doet dit door te vermelden: 'levering met toepassing van tabel II, post a8'.

Koper houdt zich niet aan de verklaring

Blijkt achteraf dat de koper zich niet aan zijn verklaring heeft gehouden, bijvoorbeeld omdat hij de goederen in zijn eigen bedrijf gaat gebruiken, dan moet hij alsnog btw over de levering betalen. Hij moet de btw aangeven in de btw-aangifte en mag die btw ook weer als voorbelasting aftrekken als hij daar recht op heeft.

Voorwaarden plaatsgebonden btw-entrepot

De entrepothouder moet in zijn administratie de identiteit vastleggen van de laatste eigenaar voordat de goederen uit het entrepot worden uitgeslagen. Hij moet in zijn administratie ook de soort en de hoeveelheid van de goederen vastleggen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.