Btw-aangifte doen voor buitenlandse ondernemers

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Als u btw-aangifte moet doen, staat uw btw-aangifte voor u klaar als u bent ingelogd via Inloggen voor ondernemers. Meestal is dit 1 keer per kwartaal. U bent verplicht aangifte te doen.

Voor de uiterste datum waarop u aangifte moet doen, geldt het volgende:

  • Doet u per maand aangifte? Dan doet u uiterlijk aangifte op de laatste dag van de 2e maand die volgt op het maand waarover u aangifte doet.
  • Doet u per kwartaal aangifte? Dan doet u uiterlijk aangifte op de laatste dag van de 2e maand die volgt op het kwartaal waarover u aangifte doet.
  • Doet u per jaar aangifte? Dan doet u aangifte vóór 1 april van het eerstvolgende jaar.

U moet ook aangifte doen als u in het tijdvak geen zaken in Nederland hebt gedaan en ook als u btw terugkrijgt.

Kunt of wilt u zelf geen aangifte doen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u aangifte te doen. Ook kunt u uw belangen laten behartigen door een fiscaal vertegenwoordiger.

Intracommunautaire verwerving

Hebt u btw betaald bij een intracommunautaire verwerving van goederen in Nederland? Dan moet u dat in uw Nederlandse btw-aangifte vermelden bij rubriek 4b. Deze btw kunt u op dezelfde aangifte bij rubriek 5b weer aftrekken als voorbelasting.

Toelichting bij de aangifte

De toelichtingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.