Fiscaal vertegenwoordiger

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Een fiscaal vertegenwoordiger kan in Nederland optreden als vertegenwoordiger van een buitenlandse ondernemer zonder een vaste inrichting in Nederland. De fiscaal vertegenwoordiger is dan verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de ondernemer, zoals het doen van btw-aangifte, de opgaaf ICP en de betaling van de belasting.

Degene die als fiscaal vertegenwoordiger wil optreden moet daarvoor een vergunning hebben. Er zijn 2 soorten vergunningen, namelijk een algemene vergunning en een beperkte vergunning. De fiscaal vertegenwoordiger met een algemene vergunning treedt op namens de buitenlandse ondernemer voor alle leveringen en diensten waarvoor deze de belasting is verschuldigd, de intracommunautaire verwervingen en de invoer. Een fiscaal vertegenwoordiger met een beperkte vergunning treedt op namens de buitenlandse ondernemer voor de invoer van goederen en voor de daaropvolgende levering. Verder kan een beperkt fiscaal vertegenwoordiger optreden voor de onder het nultarief vallende leveringen en aankoop van accijns- en bulkgoederen.

Als u gebruikmaakt van een beperkt fiscaal vertegenwoordiger voor de invoer en de daaropvolgende levering, dan hoeft u zich niet te laten registreren voor de btw bij de Belastingdienst.

Vaak treden douane-expediteurs, die de import- en exportformaliteiten voor ondernemers verzorgen, ook op als fiscaal vertegenwoordiger. De fiscale verplichtingen vervult een fiscaal vertegenwoordiger voor u door:

Let op!

Als u de verleggingsregeling bij invoer wilt toepassen moet u een fiscaal vertegenwoordiger inschakelen. U blijft altijd zelf aansprakelijk voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen, als u een fiscaal vertegenwoordiger inschakelt. Ook als uw belangen behartigd worden door een fiscaal vertegenwoordiger, blijft u voor ons een buitenlandse ondernemer.

Eisen fiscaal vertegenwoordiger

De fiscaal vertegenwoordiger moet onder andere aan deze eisen voldoen:

  • de fiscaal vertegenwoordiger moet in Nederland wonen of zijn gevestigd
  • de fiscaal vertegenwoordiger moet een financiĆ«le zekerheid stellen voor de btw
  • de fiscaal vertegenwoordiger moet een administratie voeren

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.