Btw-aangifte doen voor buitenlandse ondernemers

Als u btw-aangifte moet doen, zetten wij de btw-aangifte voor u klaar in het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Meestal is dit een keer per kwartaal. U bent verplicht aangifte te doen. 

Voor de uiterste datum waarop u aangifte moet doen, geldt het volgende:

  • Doet u per kwartaal of per maand aangifte? Dan doet u uiterlijk aangifte op de laatste dag van de 2e maand die volgt op het kwartaal of de maand waarover u aangifte doet.
  • Doet u per jaar aangifte? Dan doet u aangifte vóór 1 april van het eerstvolgende jaar.

U moet ook aangifte doen als u in het tijdvak geen zaken in Nederland hebt gedaan en ook als u btw terugkrijgt.

Kunt of wilt u zelf geen aangifte doen? Dan kunt u iemand machtigen om het namens u te doen. Ook kunt u gebruikmaken van een fiscaal vertegenwoordiger om uw belangen te behartigen.

Intracommunautaire verwerving

Hebt u btw betaald bij een intracommunautaire verwerving van goederen in Nederland? Dan moet u dat in uw Nederlandse aangifte omzetbelasting vermelden bij rubriek 4b. Deze btw kunt u op dezelfde aangifte bij rubriek 5b weer aftrekken als voorbelasting.

Toelichting bij de aangifte

De toelichtingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.