Nederlandse btw terugvragen voor ondernemers uit andere EU-landen

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

U wilt Nederlandse btw terugvragen die aan u als ondernemer in rekening is gebracht. U kunt Nederlandse btw terugvragen over de afgelopen 5 jaar. U doet uw verzoek om teruggaaf van Nederlandse btw digitaal bij de belastingdienst van het EU-land waarin u bent gevestigd.

Let op!

Doe uw digitale verzoek om teruggaaf van Nederlandse btw over vorig jaar vóór 1 oktober van dit jaar bij de belastingdienst van het EU-land waarin u bent gevestigd. Daarna kan dit in sommige EU-landen niet meer.

Ontvangstbevestiging

Hebt u een verzoek om teruggaaf in uw eigen land ingediend? Dan stuurt de belastingdienst van dat land dit verzoek door naar de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst stuurt aan u een ontvangstbevestiging naar het email-adres dat u hebt opgegeven bij de bedrijfsgegevens in uw verzoek om teruggaaf.

Hebt u na 1 maand nadat u uw verzoek hebt ingediend, nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Dan kunt u contact opnemen met uw eigen belastingdienst of de Belastingtelefoon Buitenland in Nederland.

Wat is de voortgang van mijn verzoek?

Hebt u een verzoek om teruggaaf ingediend en u wilt weten wat de voortgang is van uw verzoek? Dan kunt u de Belastingtelefoon Buitenland in Nederland bellen.

Wanneer krijg ik een beschikking en mijn geld?

U krijgt binnen 4 maanden na uw verzoek een beschikking van de Nederlandse belastingdienst. Daarin staat of uw verzoek is goedgekeurd, afgekeurd of gedeeltelijk goedgekeurd. Als uw teruggaafverzoek wordt goedgekeurd, betaalt de Nederlandse belastingdienst het bedrag uiterlijk binnen 10 werkdagen ná het verstrijken van deze viermaandentermijn. Soms is meer informatie nodig om uw teruggaafverzoek te beoordelen. In dat geval gelden andere termijnen dan de viermaandentermijn.

Moet u nog belasting in Nederland betalen? Dan kunnen wij de teruggaaf verrekenen met de te betalen belasting en kan het langer duren voordat u een eventuele rest-terugbetaling ontvangt. Als wij de teruggaaf verrekenen, krijgt u daarvan bericht.

Beschikking of betaling is niet op tijd

Krijgt u de beschikking of de betaling niet op tijd, neem dan contact op met de Belastingtelefoon Buitenland in Nederland. Als de uiterlijke uitbetalingstermijn is verstreken en u hebt nog geen geld gekregen, kunt u in aanmerking komen voor een rentevergoeding.

Schriftelijk verzoek om teruggaaf bij Nederlandse belastingdienst

Als u geen digitaal verzoek meer kunt doen, mag u soms een schriftelijk verzoek om teruggaaf doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hebt u vragen over het schriftelijk terugvragen van de Nederlandse btw? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon Buitenland in Nederland.

Onterechte teruggaven

Blijkt achteraf dat u ten onrechte een teruggaaf hebt gekregen? Dan kunnen wij de btw naheffen tot 5 jaar na afloop van het jaar van de teruggaaf. Mogelijk krijgt u dan ook een boete.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.