Vrijstellingen

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Geen btw in rekening brengen over vrijgestelde leveringen

Sommige leveringen van goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. Over de vrijgestelde leveringen van goederen en diensten brengt u geen btw in rekening. De btw op kosten en investeringen die betrekking hebben op de vrijgestelde leveringen van goederen en diensten, kunt u niet terugvragen.

Vrijgestelde én belaste omzet?

Hebt u zowel vrijgestelde als belaste omzet? Dan maakt u waarschijnlijk kosten voor zowel de belaste als vrijgestelde omzet. Alleen de btw voor kosten die u maakt voor belaste omzet is aftrekbaar.

Voorbeelden vrijgestelde leveringen van goederen en diensten

Een aantal voorbeelden van leveringen van goederen en diensten die zijn vrijgesteld van btw:

  • verhuur of verkoop van onroerende zaken die 2 jaar na de 1e ingebruikname worden geleverd.
  • diensten in de gezondheidszorg
  • zorgdiensten in een instelling en huishoudelijke verzorging
  • diensten van sportorganisaties en sportclubs
  • diensten van sociaal-culturele instellingen
  • financiële diensten en verzekeringen
  • kinderopvang
  • diensten van componisten, schrijvers en journalisten
  • fondswervende activiteiten

Voorwaarden voor toepassen vrijstellingen

Een uitgebreid uitleg van de voorwaarden waaronder een vrijstelling kan worden toegepast, vindt u bij de informatie voor binnenlandse ondernemers onder Vrijstellingen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.