De MOSS-regeling

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

De mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) is per 1 juli 2021 vervallen. Hiervoor is de One Stop Shop (het éénloketsysteem) in de plaats gekomen waarin verschillende regelingen zijn ondergebracht. Meer over die regelingen leest u bij E-commerce en diensten.

Automatische aanmelding voor éénloketsysteem

Gebruikte u de MOSS-regeling? Dan hebben wij u vanaf 1 juli 2021 automatisch aangemeld voor de niet-Unieregeling van het nieuwe éénloketsysteem. Wij hebben u hierover een brief gestuurd.

Gebruikte u de MOSS-regeling via een vaste inrichting in Nederland? Dan hebben wij de vaste inrichting vanaf 1 juli automatisch aangemeld voor de Unieregeling van het nieuwe éénloketsysteem. Wij hebben de vaste inrichting hierover een brief gestuurd.

Niet-Unieregeling voor verschillende diensten

De MOSS-regeling was alleen voor digitale diensten aan particulieren. De niet-Unieregeling is van toepassing op verschillende diensten aan particulieren. Welke dit zijn, leest u bij Diensten leveren.

Inloggen éénloketsysteem

Btw-meldingen voor tijdvakken vanaf 1 juli 2021 kunt u indienen via het éénloketsysteem van ons portaal. Meer informatie vindt u bij Niet-Unieregeling: btw melden en betalen. Wij verwerken de btw-meldingen tijdelijk handmatig. Daarom kunt u de btw-melding niet indienen met administratiesoftware.

Correcties MOSS bij btw-melding in Nederland

Wilt u correcties doorvoeren op btw-meldingen binnen de MOSS? Dat blijft mogelijk voor tijdvakken tot 1 juli 2021. U doet dit op de gebruikelijke manier in de PDO-omgeving met uw user-id.

Correcties MOSS voor VK uiterlijk 31 december 2021

Correctieberichten voor het Verenigd Koninkrijk (VK) over tijdvakken tot en met het 4e kwartaal van 2020 moet u uiterlijk 31 december 2021 indienen.

Correcties MOSS bij btw-melding in ander EU-land

Doet u uw btw-melding in een ander EU-land dan Nederland? Dan moet u eventuele correcties voor tijdvakken tot 1 juli 2021 – de einddatum van de MOSS-regeling – doorgeven aan de belastingdienst van dat EU-land. Dat kan tot 3 jaar na de datum van de melding die u wilt corrigeren. Daarna kunt u uw btw-melding over de digitale diensten die u hebt geleverd aan Nederlandse particulieren schriftelijk corrigeren bij de Nederlandse belastingdienst. Dat kan tot 2 jaar na het einde van de termijn van 3 jaar.

Corrigeren doet u met een brief aan:
Belastingdienst / Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
T.a.v.: Afdeling MOSS Omzetbelasting
Postbus 2865
6401DJ HEERLEN
Nederland

Vermeld in uw brief:

  • het MOSS-aangiftekenmerk
  • de hoogte van de correctie
  • de motivering van de correctie

Gaat het om een correctie naar beneden? Dan zien wij uw correctie als een ambtshalve verzoek om vermindering. Hoewel uw verzoek niet op tijd en dus niet ontvankelijk is, zullen wij het binnen 5 jaar na het jaar van de btw-melding toch nog behandelen.

Gaat het om een correctie naar boven? Dan zien wij uw correctie als een vrijwillige verbetering van uw eerdere melding én een verzoek tot het opleggen van een naheffingsaanslag. Wacht daarom met betalen totdat u een naheffingsaanslag van ons ontvangt.

Administratie MOSS-regeling

U moet in uw administratie alle informatie bewaren over digitale diensten die u aan particulieren levert. Dit kan algemene informatie zijn, zoals:

  • het EU-land van verbruik waar u de dienst levert
  • het soort dienst
  • de datum waarop u de dienst levert
  • de btw die u moet betalen

En u moet ook meer specifieke informatie bewaren, zoals:

  • gegevens over eventuele vooruitbetalingen
  • gegevens over de plaats waar de afnemer gevestigd is of waar hij zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft

Maakte u gebruik van de MOSS? Dan moet u deze gegevens 10 jaar bewaren na afloop van het jaar waarin de diensten zijn geleverd in plaats van de gebruikelijke 7 jaar. Op verzoek van de Nederlandse of een buitenlandse belastingdienst moeten deze gegevens digitaal worden verstrekt.

Meer informatie

Nam u deel aan de MOSS-regeling en heeft u vragen over de niet-Unieregeling? Neem dan contact op via Serviceteam.Moss@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.