Invoerregeling: registratie

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. Ondernemer in Nederland? Zie Afstandsverkopen, zoals e-commerce, en diensten voor particulieren in andere EU-landen. Is uw onderneming gevestigd in een ander EU-land dan Nederland? Informeer dan bij de belastingdienst van het vestigingsland.

Wilt u gebruikmaken van de Invoerregeling? Dan kunt u zich in Nederland alleen laten registreren door een tussenpersoon gevestigd in Nederland. Uw tussenpersoon doet dan mededeling in Nederland waarin wordt aangegeven dat u gebruik wilt maken van de Invoerregeling.

Tussenpersoon

Een tussenpersoon is een persoon die in Nederland is gevestigd of een vaste inrichting heeft in Nederland en door u is aangewezen als de persoon die gehouden is tot voldoening van de btw. De tussenpersoon moet in naam en voor rekening van de ondernemer de verplichtingen met betrekking tot de Invoerregeling nakomen.

Zo'n tussenpersoon is bijvoorbeeld een in Nederland gevestigde belastingadviseur. U kiest 1 tussenpersoon. Hebt u een vaste inrichting in Nederland? Dan zien wij u als een Nederlandse ondernemer. Kijk dan bij Ik lever goederen van buiten de EU.

Met de Invoerregeling doet uw tussenpersoon iedere maand btw-melding voor alle afstandsverkopen van buiten de EU voor elk EU-land van verbruik. Al deze leveringen kunnen worden aangegeven in de btw-melding in Nederland. U betaalt ook in Nederland 1 keer het totaalbedrag aan btw dat u verschuldigd bent in de EU-landen over deze leveringen. Als u de Invoerregeling gebruikt, betaalt u geen btw bij de invoer.

Een Nederlandse fiscale eenheid voor de btw kan niet deelnemen aan de Invoerregeling. De in Nederland gevestigde ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de vaste inrichting door en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

Wilt u uw registratie wijzigen of stopzetten?

Vraag dan uw tussenpersoon om dit voor u te doen.

Is uw onderneming gevestigd in Noorwegen?

Als uw onderneming in Noorwegen is gevestigd, hebt u voor de Invoerregeling geen tussenpersoon nodig voor uw zendingen die u uit Noorwegen komen.

Registreren voor de Invoerregeling

Bent u nog niet bij de Nederlandse Belastingdienst geregistreerd? Vul dan eerst het formulier Aanmelding Onderneming buitenland in.

Bent u wel bij ons geregistreerd? Dan kunt u zich aanmelden voor de Invoerregeling via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hier logt u in met eHerkenning of een Europees erkend inlogmiddel (European login). Welk inlogmiddel u gebruikt, hangt af van uw rechtsvorm.

Naar Mijn Belastingdienst Zakelijk

Check hoe u moet inloggen:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.