U neemt een onderneming over

Misschien overweegt u een bestaande onderneming over te nemen. Laat u dan goed voorlichten over de financiële situatie van de onderneming. En win deskundig advies in over de voor- en nadelen van een overname.

Voor de belastingen moet u op de volgende zaken letten:

  • Hoe zit het met de btw-verplichtingen van de onderneming? Als u een bestaande onderneming of een zelfstandig deel daarvan overneemt, mag de verkoper u geen btw in rekening brengen.
  • Neemt u de onderneming over van uw medeondernemer of werkgever? Als de overdracht plaatsvindt terwijl u ten minste 36 maanden als medeondernemer winst uit de onderneming hebt gehad of als u als werknemer in de onderneming werkzaam was, gelden er in bepaalde gevallen gunstige regelingen voor de inkomstenbelasting. Als uw partner al een eenmanszaak heeft en u gaat die samen voortzetten als man-vrouwfirma, dan neemt u de onderneming gedeeltelijk over. In dit geval gelden dezelfde regelingen.
  • Neemt u activiteiten over van een bedrijf waarin personeel werkzaam was? Dan kan dat gevolgen hebben voor de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) (zie hoofdstuk 7 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen) van zowel u, als van de overdragende werkgever. Het is niet van belang of u ook personeel overneemt. U moet vaststellen welk percentage van de premieloonsom van de overdragende werkgever is toe te rekenen aan de overgedragen activiteiten. Vul het formulier Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten in. Op basis van het percentage van de overgenomen activiteiten berekenen wij welk percentage gedifferentieerde premie voor u geldt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.