Overdrachtsbelasting (voor bedrijven)

Koopt u een bedrijfspand? Of neemt u een onderneming over? Dan betaalt u over de waarde van het pand 10,4% overdrachtsbelasting.

Dat geldt ook als u aandelen koopt in een nv of bv waarvan de bezittingen voor het grootste deel uit onroerende zaken bestaan. Soms gelden er vrijstellingen.

Koopt u voor uw wooncoöperatie 1 of meerdere huizen van een woningcorporatie? Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt u over de waarde ervan 2% overdrachtsbelasting. Dit percentage geldt ook voor de gelijktijdig gekochte aanhorigheden, bijvoorbeeld een schuur, garage of tuin.

Onder voorwaarden vrijstelling bij een verkoopregulerend beding (VOV)

Wordt u eigenaar van een onroerende zaak van een particulier door een verkoopregulerend beding (VOV)? En was u bij de eerdere verkoop aan de particulier de verkoper of zijn rechtsvoorganger? Dan kunt u onder voorwaarden recht hebben op vrijstelling van overdrachtsbelasting voor deze aankoop. Bel de BelastingTelefoon op 0800 - 0543 als u wilt weten of u in aanmerking komt.

Deze vrijstelling geldt alleen als u juridisch eigenaar wordt van de onroerende zaak. U bent juridisch eigenaar als u een notariële akte hebt laten opmaken en de notaris deze heeft ingeschreven bij het Kadaster.

Onder voorwaarden vrijstelling van overdrachtsbelasting vastgoedaandelentransacties

Wordt u vanaf 1 januari 2025 eigenaar van nieuwe onroerende zaken of verwerft u rechten waaraan nieuwe onroerende zaken zijn onderworpen via een (kwalificerend) aandelenbelang? En worden de achterliggende nieuwe zaken vanaf het moment dat u de aandelen hebt verkregen tot en met 2 jaar daarna voor minder dan 90% gebruikt voor btw-belaste prestaties? Dan geldt de samenloopvrijstelling niet.

Op grond van het overgangsrecht blijft de samenloopvrijstelling onder voorwaarden gelden als bovengenoemde verkrijging van aandelen plaatsvindt vóór 1 januari 2030.
Vraag toepassing van het overgangsrecht aan

Vrijstelling van overdrachtsbelasting in 2024 op grond van overgangsrecht onder bepaalde voorwaarden

Fondsen voor gemene rekening

Wilt u in 2024 gebruikmaken van de aandelenfusiefaciliteit voor de overdrachtsbelasting voor een fonds voor gemene rekening op grond van het overgangsrecht? Dan moet u een aangifteformulier overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

In de aangifte zet u bij vraag 6a 'Ja'. In de vrije tekst zet u 'Artikel VIII FGR.' Bij de aangifte stuurt u ook de relevante akte of overeenkomst mee.

Fiscale beleggingsinstellingen

Wilt u in 2024 gebruikmaken van het overgangsrecht voor de overdrachtsbelasting voor een fiscale beleggingsinstelling bij een overdracht van economisch eigendom? Dan moet u een aangifte overdrachtsbelasting aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

In de aangifte zet u bij vraag 6a 'Ja'. In de vrije tekst zet u 'Artikel II FBI'. Bij de aangifte stuurt u ook de relevante akte of overeenkomst mee.

Commanditaire vennootschappen

Wilt u in 2024 gebruikmaken van de aandelenfusiefaciliteit voor de overdrachtsbelasting voor een commanditair vennootschap op grond van het overgangsrecht? Dan moet u een aangifteformulier aanvragen bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

In de aangifte zet u bij vraag 6a 'Ja'. In de vrije tekst zet u 'Artikel XV VBI'. Bij de aangifte stuurt u ook de relevante akte of overeenkomst mee.

Melden overdracht economisch eigendom

Draagt u het economische eigendom van (fictieve) onroerende zaken over? Dan moet u de overdracht binnen 2 weken melden aan ons. Daarvoor vraagt u een meldingsformulier overdrachtsbelasting aan bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Meer informatie over vrijstellingen overdrachtsbelasting

Wilt u meer informatie over vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting en de voorwaarden? Neem dan contact op met uw fiscaal adviseur of uw notaris.

Aangifte doen

In de meeste gevallen zorgt de notaris voor de aangifte, maar soms moet u zelf aangifte overdrachtsbelasting doen. Dit is afhankelijk van hoe u eigenaar wordt van bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Fiscaal nummer

Per 1 januari 2022 is de notaris verplicht om in de aangifte uw fiscaal nummer (RSIN/fiscaal nummer of burgerservicenummer) op te nemen.

Woont u niet in Nederland en verkrijgt u een onroerende zaak in Nederland maar hebt u geen fiscaal nummer? Dan vraagt u een fiscaal nummer aan met het formulier 'Aanmelding Onderneming buitenland'.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.