Ontvanger beleggingsdividend in het buitenland: teruggaaf dividendbelasting

Woont u of is uw organisatie gevestigd buiten Nederland? En ontvangt u of uw organisatie beleggingsdividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? Dan heeft u of uw organisatie mogelijk recht op teruggaaf van dividendbelasting. Hoe u de ingehouden dividendbelasting terugvraagt, leest u hieronder.

Niet onderworpen organisatie

Is uw organisatie gevestigd buiten Nederland en daar niet onderworpen aan een winstbelasting? En zou uw organisatie bij vestiging in Nederland ook niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting? Dan kan uw organisatie mogelijk alle ingehouden dividendbelasting terugvragen. Voorwaarden hiervoor zijn dat uw organisatie geen beleggingsactiviteiten verricht en ze de uiteindelijk gerechtigde van de aandelen is. Is uw organisatie gevestigd buiten de EU, dan geldt als aanvullende voorwaarde dat het vestigingsland met Nederland een verdrag heeft over uitwisseling van informatie. Hoe uw organisatie de ingehouden dividendbelasting terugvraagt, leest u bij de teruggaafprocedure.

Onderworpen organisatie of natuurlijk persoon

Woont u buiten Nederland en ontvangt u beleggingsdividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? En is er dividendbelasting ingehouden, terwijl u recht hebt op (gedeeltelijke) vrijstelling van ingehouden dividendbelasting volgens een belastingverdrag? Dan kunt u de teveel ingehouden dividendbelasting terugvragen. Hetzelfde geldt als uw organisatie de ontvanger van het dividend is en onderworpen is aan een winstbelasting. Hoe u de ingehouden dividendbelasting terugvraagt, leest u bij de teruggaafprocedure.

Drukvergelijking

Vraagt u dividendbelasting terug op basis van het Sofina-arrestbesluit? Of woont u buiten Nederland en wordt u als ontvanger van het dividend benadeeld ten opzichte van een vergelijkbare aandeelhouder die in Nederland woont? Dan kunt u in een aantal situaties deze belasting (gedeeltelijk) terugvragen als u deze belasting niet kunt verrekenen volgens een belastingverdrag tussen Nederland en het land waar u woont. Hetzelfde geldt als uw organisatie de ontvanger is. U of uw organisatie kan de ingehouden dividendbelasting terugvragen via het digitale formulier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.