Beleggingsdividend ontvangen in het buitenland: teruggaaf dividendbelasting

Is uw organisatie buiten Nederland gevestigd en heeft die recht op teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op beleggingsdividend? Of hebt u daar recht op omdat u buiten Nederland woont? Dan kunt u ingehouden dividendbelasting terugvragen. Maakt u gebruik van een financieel dienstverlener? Dan kan uw dienstverlener de ingehouden dividendbelasting namens u terugvragen.

Dividendbelasting terugvragen via portaal

U of uw financiële dienstverlener vraagt dividendbelasting terug met het formulier 'Verzoek teruggaaf dividendbelasting'. U vindt dit formulier bij Inloggen voor ondernemers onder 'Teruggaaf dividendbelasting'. Heeft u of uw dienstverlener nog geen inloggegevens? Dan ontvangt u of uw dienstverlener die doorgaans binnen 8 weken na registratie.

Eerst registreren

Voordat u een teruggaafverzoek kunt indienen, moet u zichzelf of uw organisatie eenmalig registreren. Maakt u gebruik van een financieel dienstverlener? Dan moet deze dienstverlener zich eenmalig registreren en niet u of uw organisatie.

Waar vind ik het registratieformulier?

U of uw dienstverlener vindt het registratieformulier bij Inloggen voor ondernemers onder: ‘Teruggaaf dividendbelasting’ en dan: ‘Registreren voor teruggaaf dividendbelasting’. Heeft niet uw organisatie, maar uzelf recht op teruggaaf? Dan gebruikt u hetzelfde registratieformulier, ook al staat er vermeld dat het formulier is bedoeld voor ondernemers.

Heeft u of uw dienstverlener geen inloggegevens? Dan vindt u of uw dienstverlener het registratieformulier bij Registreren voor teruggaaf dividendbelasting.

Hoe vul ik of mijn dienstverlener het registratieformulier in?

Hoe het registratieformulier moet worden ingevuld, hangt af van of u een financieel dienstverlener gebruikt of niet.

Gebruikt u geen financieel dienstverlener? Kies dan op het registratieformulier voor ‘Registreren als gerechtigde’, beantwoord de vragen bij ‘Uw registratie’ en vul bij ‘Uw gegevens’ de gegevens van uw organisatie in. Uw eigen gegevens vermeldt u bij 'Contactpersoon'.

Gebruikt u wel een financieel dienstverlener? Dan moet uw dienstverlener zich eenmalig registreren en niet u of uw organisatie. Uw dienstverlener kiest dan op het registratieformulier voor 'Registreren als gemachtigde'. Vervolgens vult de dienstverlener de eigen gegevens in en de gegevens van de contactpersoon .

Let op

Financieel dienstverleners registreren met dit formulier alleen zichzelf, niet de (rechts)personen waarvoor zij dividendbelasting terugvragen.

Dividendbelasting terugvragen met formulier

Vraagt u dividendbelasting terug op basis van het Sofina-arrestbesluit? Of omdat u of uw organisatie wordt benadeeld ten opzichte van een vergelijkbare aandeelhouder die in Nederland woont, of gevestigd is? Dan vraagt u de dividendbelasting niet terug via het portaal, maar met het formulier Teruggaaf dividendbelasting aan particulieren en instellingen die niet in Nederland gevestigd zijn.

Eerder gevraagd om teruggaaf op basis van Unierecht?

Hebt u voor een organisatie al eerder gevraagd om teruggaaf van dividendbelasting op basis van het Unierecht? Stuur nieuwe verzoeken dan naar:

Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Afdeling Dividendbelasting
Sofina-arrestbesluit
Postbus 2865
6401 DJ  Heerlen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.