Spelregels: algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Bij het behandelen van uw belastingzaken houden wij altijd rekening met een aantal algemene richtlijnen. Dit noemen we de 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur'. U zou het ook de spelregels kunnen noemen, waaraan de Belastingdienst en andere overheidsinstanties zich moeten houden.

U kunt een beroep doen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als u vindt dat wij ons in uw geval niet houden aan deze regels of in strijd met deze regels handelen. We kennen de volgende algemene beginselen van behoorlijk bestuur:

Om volgens deze regels te kunnen handelen, verwachten wij van u dat u:

  • duidelijk, stellig en zonder voorbehoud aangifte doet
  • duidelijk, stellig en zonder voorbehoud gegevens en inlichtingen aan ons doorgeeft als wij daarom vragen
  • boeken, documenten en andere gegevensdragers aan ons geeft, zodat wij de juiste en relevante gegevens voor de belastingheffing vast kunnen stellen
  • uw belasting op tijd betaalt

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.