Verbod van willekeur

Wij mogen niet willekeurig handelen. Wij moeten de belangen van alle partijen tegen elkaar afwegen en daarna een standpunt innemen.

Voorbeeld

Ondanks dat er een herinneringsbrief en een aanmaningsbrief zijn gestuurd, doet een belastingplichtige geen aangifte. Wij leggen daarom een aanslag op, op basis van een geschat bedrag. Deze schatting moet wel redelijk zijn. Dit betekent dat wij gebruik moeten maken van de informatie die wij al hebben, zoals loongegevens van de werkgever, gegevens over een eigen woning en spaartegoeden. Ook moeten wij hierbij kijken naar de aangiften uit voorgaande jaren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.