Verbod van misbruik van bevoegdheid

Wij hebben voor het uitvoeren van onze taken een aantal bevoegdheden. Deze bevoegdheden mogen wij alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

Voorbeeld

Wij mogen bij u geen informatie opvragen die niet van belang is voor uw eigen belastingheffing als particulier. Uiteraard mogen wij wel vragen naar aftrekposten in uw aangifte, omdat die van belang zijn voor uw belastingheffing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.