Ik doe vrijwilligerswerk voor een ANBI en krijg daarvoor geen vergoeding - wat mag ik aftrekken?

U mag in uw belastingaangifte een bedrag aftrekken als gift als u aan de voorwaarden voldoet.

Kunt u een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar ziet u daarvan af?

Dan is de vrijwilligersvergoeding die u afslaat, een gift aan de ANBI. Controleer wel even of het echt om een vrijwilligersvergoeding gaat. Lees daarvoor Vrijwilligersvergoedingen.

Een vrijwilligersvergoeding mag u aftrekken als een gewone gift. Welke voorwaarden gelden voor het aftrekken van gewone giften, leest u bij Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

U moet wel kunnen aantonen dat u en de ANBI aan de voorwaarden voldoen

Déze voorwaarden:

  • De ANBI is ook echt een ANBI.
  • De ANBI geeft normaal gesproken een vrijwilligersvergoeding en kan dat ook betalen.
  • De ANBI wil de vrijwilligersvergoeding ook echt aan u uitbetalen.
  • U hebt een verklaring van de ANBI waarin staat dat u vrijwilligerswerk hebt gedaan.
  • U kunt zelf bepalen dat u de vrijwilligersvergoeding niet wilt en dat u deze aan de ANBI wilt geven.

Of de ANBI echt een ANBI is, kunt u controleren met ons Programma ANBI opzoeken. Weet u niet zeker of u en de ANBI aan de andere voorwaarden voldoen? Lees dan de oprichtingsakte van de ANBI. Die kunt u opvragen bij de ANBI.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of kunt u geen vrijwilligersvergoeding krijgen?

Dan kunt u misschien de kosten die u maakt voor de ANBI, als gift aftrekken. Lees daarvoor Ik maak kosten voor een ANBI en krijg daarvoor geen vergoeding. Wat mag ik aftrekken?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.