Overzicht aftrekbare zorgkosten 2024

Maakt u veel kosten voor ziekte of invaliditeit? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent, een beperking hebt, of wat ouder bent? In de lijst hieronder ziet u welke zorgkosten u mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt ook eerst de animatie zorgkosten bekijken.

Voor de aftrek zorgkosten gelden wel enkele voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld niet de kosten aftrekken waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. En mag u uw kosten alleen aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald. Bekijk alle voorwaarden aftrek zorgkosten.

Zorgkosten alleen boven drempelbedrag aftrekbaar

Alleen het deel van uw kosten dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag, is aftrekbaar. Als u uw zorgkosten invult in uw online aangifte, wordt het drempelbedrag voor u automatisch berekend en daarmee ook de aftrekbare zorgkosten.

Betaalt u geen of weinig inkomstenbelasting?

Doe dan ook online aangifte. Het kan zijn dat u een tegemoetkoming krijgt voor uw zorgkosten. Die tegemoetkoming  wordt dan automatisch berekend. Lees meer daarover bij Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Aftrekbare zorgkosten 2024

Hieronder ziet u welke zorgkosten niet of wel aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte.

Kosten voor bijdragen, eigen risico en premies

Uw kosten Aftrekbaar?
Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende premies) Niet aftrekbaar
Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen Niet aftrekbaar
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar
Eigen risico zorgverzekering Niet aftrekbaar
Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar

Kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

Uw kosten Aftrekbaar?
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar
Tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar
Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus Aftrekbaar
Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden aftrekbaar
Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar
Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar Niet aftrekbaar
Combinatietest of een NIPT-test voor prenatale screening, zonder medische indicatie Niet aftrekbaar
Ivf-behandeling onder de 43 jaar Onder voorwaarden aftrekbaar
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), boven de eigen wettelijke bijdrage Aftrekbaar (ook kosten die de apotheek in rekening brengt)

Kosten voor hulpmiddelen

Uw kosten Aftrekbaar?
Steunzolen Aftrekbaar
Rollator, looprek, loophulp met 3 of 4 poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun Niet aftrekbaar
Scootmobiel of rolstoel Niet aftrekbaar
Gehoorapparaat Onder voorwaarden aftrekbaar
Bril Niet aftrekbaar
Beugel, kroon of brug Aftrekbaar
Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke Aftrekbaar
Kosten voor gebruik van een hulpmiddel (elektriciteit, verzekering, onderhoudskosten, lease etc.) Aftrekbaar
Prothesen en pacemakers Aftrekbaar
Reisvaccinaties Aftrekbaar

Kosten voor vervoer

Uw kosten Aftrekbaar?
Vervoer naar arts, ziekenhuis of apotheek Aftrekbaar
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar
Reiskosten voor ziekenbezoek Aftrekbaar

Diverse kosten

Uw kosten Aftrekbaar?
Dieet op voorschrift van arts of diĆ«tist Een vast bedrag aftrekbaar, zie dieetlijst 2024
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Onder voorwaarden aftrekbaar
Extra kleding en beddengoed Een vast bedrag aftrekbaar

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.