Voorbeelden van valse WhatsApp-berichten, sms-berichten, mails en brieven

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van valse berichten die bij ons gemeld zijn en zijn verstuurd via WhatsApp, sms, e-mail en brief. Op Fraudehelpdesk.nl vindt u meer voorbeelden van valse e-mails die uit naam van de Belastingdienst zijn verstuurd.

Kies van welke valse berichten u voorbeelden wilt zien

 • Voorbeelden van valse WhatsApp-berichten

  Vals Facebook- en WhatsApp-bericht in omloop over betalingsachterstand inkomstenbelasting 2014/2015

  Momenteel zijn er een vals Facebook-bericht en WhatsApp-bericht in omloop. Iemand meldt uit naam van de Belastingdienst dat u nog een bedrag moet betalen op de inkomstenbelasting 2014/2015. En dat u dat bedrag kunt terugvragen bij de aangifte van 2016/2017.

 • Voorbeelden van valse sms-berichten

  Valse sms in omloop over een openstaande schuld, met Tikkie

  Momenteel is er een valse sms in omloop. In de sms staat dat u nog een openstaande schuld hebt bij de Belastingdienst en dat er binnenkort beslag wordt gelegd. Om dat te voorkomen moet u betalen via een betaalverzoek op uw mobiele telefoon, een 'Tikkie'. Klik niet op de bijgevoegde link en verwijder de sms meteen!

  Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een sms zouden sturen met het verzoek iets (terug) te betalen. Wij vragen u nooit te betalen via een link, en u ontvangt altijd schriftelijk bericht over een openstaande schuld.

  De volledige tekst op de afbeelding:

  '[BELASTINGDIENST]: Uw openstaande schuld van €413,28 euro met kenmerk: 33924738 is ondanks meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 7 maart 2024 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag. Betaal nu direct via IDeal: https://tikkie.me/pay/phf612uaegb5rhaddt9p'

  Valse sms in omloop over een openstaande schuld


  Afbeelding van de valse sms. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de sms.

  Momenteel is er een valse sms in omloop. In de sms staat dat u nog een openstaande schuld hebt bij de Belastingdienst en dat er binnenkort beslag wordt gelegd. Om dat te voorkomen moet u betalen via de bijgevoegde link.

  Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een sms zouden sturen met het verzoek iets (terug) te betalen. Wij vragen u nooit te betalen via een link, en u ontvangt altijd schriftelijk bericht over een openstaande schuld.

  De volledige tekst op de afbeelding: "[Belastingdienst Alert] Uw openstaande schuld met kenmerk BD367831 is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op 1 november 2021 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag. U kunt de hele beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van €263,20 te voldoen via uw betaallink"

  Aan het eind van de tekst in de sms staat een link. Klik niet op deze link en verwijder de sms meteen!


  Valse sms over openstaande schuld van € 160

  Afbeelding van de valse sms. Bovenin de tekst 'BELASTINGDIENST ALERT'
  Momenteel is er een valse sms in omloop. In de sms staat dat u nog een openstaande schuld hebt bij de Belastingdienst en dat er binnenkort beslag wordt gelegd. Om dat te voorkomen moet u betalen via de bijgevoegde link.

  Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een sms zouden sturen met het verzoek iets (terug) te betalen. Wij vragen u nooit te betalen via een link, en u ontvangt altijd schriftelijk bericht over een openstaande schuld.

  De volledige tekst op de afbeelding: "[BELASTINGDIENST ALERT] Uw openstaande schuld van EUR 160,- met kenmerk: H2991 is na meerdere herinneringen niet voldaan. Op 10 mei 2021 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw inboedel. U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag vandaag voor 19:00 uur te betalen via de onderstaande link: https//kenmerkh2991.nl/schulden.html....".

  Klik niet op de link en verwijder de sms meteen!


  Valse sms over terugbetaling € 30.000

  Afbeelding van de valse sms. Bovenin de tekst 'Belasting'

  Momenteel is er een valse sms in omloop. In de sms staat dat u onterecht € 30.000 hebt gekregen en dat u terug moet betalen. In de sms staat een link naar het bankrekeningnummer. Klik niet op de link, maar verwijder de sms meteen!

  Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een sms zouden sturen met het verzoek iets (terug) te betalen! Daarnaast valt in deze valse sms de spelfout op in de aanhef. Er staat 'Geachte heerlijk mevrouw' in plaats van 'Geachte heer / mevrouw'. Wat verder opvalt is de afzender van deze valse sms, dat is 'Belasting'.

  De volledige tekst op de afbeelding: "Geachte heerlijk mevrouw, Uit onze administratie is gebleken dat er een fout gemaakt is en u onterecht 30.000 hebt ontvangen. Wij verwachten dit graag binnen 24 uur terug te ontvangen op bank rekeningnummer nl70rabo0174958277. Voor vragen belt u gerust de klantenservice op werkdagen van 08:00 tot".

 • Voorbeelden van valse e-mails

  Valse e-mail in omloop over toezicht op cryptowallets

  Afbeelding valse e-mail nieuw toezichtsbeleid cryptowallets

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u een overzicht van uw cryptotransacties moet toevoegen aan uw belastingaangifte. Daarvoor moet u in de e-mail op de link 'Klik hier om door te gaan' klikken.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  'Van: Belastingdienst destek@muhasip.com.tr

  Datum: 19 april 2024 om 12:59:38 CEST

  Aan:

  Onderwerp: Crypto opgave

  Antwoord aan: Belastingdienst destek@muhasip.com.tr

  Nieuw Toezichtsbeleid: Cryptowallets Onder de Aandacht!

  Vanaf 16 april 2024 zal de belastingdienst een nieuwe stap zetten in het moderniseren van haar toezichtsmechanismen door ook een kijkje te nemen in de cryptowallets van belastingbetalers. Deze stap komt voort uit de groeiende populariteit en het gebruik van cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en vele anderen.

  Klik op de knop hieronder om eenvoudig een overzicht van uw crypto-transacties toe te voegen aan uw belastingaangifte.

  Belastingbetalers moeten vóór 25-04-2024 overzicht verlenen van hun crypto wallets.

  Indien deze actie niet wordt ondernomen, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.

  Klik hier om door te gaan

  <!--[if (!mso)&(!IE)]>'

  Valse e-mail in omloop over doorgeven uitbetalingsidentificatienummer

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u uw 'uitbetalingsidentificatienummer;  aan ons moet doorgeven. Daarvoor moet u in de e-mail op de link 'via hier door te geven' klikken.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  'Van: Belastingdienst <>
  Verzonden: woensdag 6 maart 2024 20:11
  Aan:
  Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

  Geachte heer en/of mevrouw,

  Het is ons een genoegen u te berichten dat de recente kalenderdatum van 1 maart 2024 is gepasseerd, wat de aanvang van de aangifteperiode markeert. Mogelijkerwijs heeft u zich hier nog niet aan gewaagd, dan wellicht heeft u reeds de benodigde stappen ondernomen ter indiening van uw fiscale verantwoording.

  In een voorafgaande correspondentie hebben wij uw aandacht gevestigd op het feit dat wij momenteel niet beschikken over een geldig uitbetalingsidentificatienummer van uw zijde. Derhalve blijkt het ons onmogelijk het verschuldigde bedrag aan u te voldoen.

  Gezien de aanzienlijke toename van complexiteit in het verloop van de wijzigingsprocedure, kan het zo zijn dat de termijn voor afhandeling na indiening aanzienlijk langer is dan gebruikelijk.

  Derhalve verzoeken wij u vriendelijk om, langs deze digitale weg, het correcte uitbetalingsidentificatienummer aan ons door te geven.

  Met het oog op maximale veiligheid en gebruiksgemak bieden wij u de mogelijkheid om middels iDin het desbetreffende uitbetalingsidentificatienummer via hier door te geven.

  Mocht deze melding niet vóór 9 maart 2024 zijn ontvangen, dan rest slechts de mogelijkheid van schriftelijke mededeling, welke tot gevolg kan hebben dat de verwerking van uw wijziging, vanwege eventuele drukte, een minimale termijn van 8 weken in beslag neemt.

  Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,

  Iris Bakker
  Administratie & Wijzigingen
  Belastingdienst'

  Valse e-mail in omloop over doorgeven IBAN-gegevens voor voorlopige teruggaaf

  Afbeelding valse e-mail IBAN-gegevens doorgeven

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u uw IBAN-gegevens aan ons moet doorgeven, zodat wij uw voorlopige teruggaaf 2022 aan u kunnen betalen. Daarvoor moet u in de e-mail op de link 'via hier aan ons door te geven' klikken.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:
  "Van: Belastingdienst no-reply@berichtenbox.nl

  Verzonden: vrijdag 3 november 2023 13:16

  Aan:

  Onderwerp: Er staat een bericht voor u klaar

  Geachte heer en/of mevrouw,

  Het is onze plicht u te informeren over de resultaten van de voorlopige berekening voor het jaar 2022. Na zorgvuldige evaluatie is vastgesteld dat er een teruggavebedrag van € 445,91 voor u gereedstaat, dat u toekomt volgens onze vaststellingen.

  Conform deze bevindingen hebben wij het teruggavebedrag overgemaakt naar het bij ons bekende IBAN-nummer dat in ons systeem geregistreerd staat. Helaas moeten wij u mededelen dat wij dit bedrag retour hebben ontvangen. De aanleiding hiervoor lijkt te wijten aan een mogelijk verouderd of niet langer geldig IBAN-nummer. Uit een oogpunt van veiligheid en conform onze protocollen, zijn wij genoodzaakt het betreffende IBAN-nummer automatisch uit ons systeem te verwijderen.

  Om ervoor te zorgen dat het teruggavebedrag op de juiste wijze naar u kan worden overgemaakt, verzoeken wij u vriendelijk om uw actuele en geldige IBAN-gegevens via hier aan ons door te geven.

  Zodra wij de correcte IBAN-gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij het teruggavebedrag binnen een termijn van drie werkdagen overmaken naar het door u verstrekte IBAN-nummer.

  Wij waarderen uw medewerking bij deze gang van zaken. Mocht u enige vragen hebben of behoefte hebben aan verdere assistentie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Onze klantenservice staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

  Wij vertrouwen erop dat deze kwestie spoedig zal worden opgelost, zodat uw teruggave zonder verdere vertraging aan u kan worden verstrekt. Dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

  Met hoogachting,
  Belastingdienst"

  Valse e-mail in omloop over controleren UBO-gegevens

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u uw UBO-gegevens bij de Kamer van Koophandel moet controleren. Daarom moet u in de e-mail op de link 'Controleer uw gegevens' klikken. U wordt ook gewezen op de mogelijkheid de Berichtenbox app te downloaden.

  Klik niet op deze link, download niets maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  Deze mail komt in verschillende versies voor. Soms is de tekst net iets anders.

  Lees hier meer over het UBO-register.

  Voorbeeld valse e-mail over controleren UBO-gegevens

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Geachte relatie,

  Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang van 1 oktober 2023 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacy-beleid. Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere privacy en wetgeving eisen van de Algemene Gegevensbescherming (bekend als de AVG).

  Door de gewijzigde wet- en regelgevingseisen van het UBO-register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te controleren. Met de implementatie van de nieuwe wetgeving zorgen wij ervoor dat de NAW-gegevens van klanten van de Kamer van Koophandel beschermd zijn tegen ongeautoriseerd gebruik.

  Knop met link: Controleer uw gegevens

  Indien UBO's niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes verschuldigd worden.
  De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 4.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,
  Belastingdienst.

  Knop met link: Download de Berichtenbox app
  Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet? Dat kan net de Berichtenbox app van MijnOverheid."

  Valse e-mail in omloop over controleren UBO gegevens


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u uw UBO-gegevens bij de Kamer van Koophandel moet controleren. Daarom moet u in de e-mail op de knop 'controleer gegevens' klikken. U wordt ook gewezen op de mogelijkheid de Berichtenbox app te downloaden.

  Klik niet op deze link, download niets maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  Lees hier meer over het UBO-register.

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Geachte relatie, 
  Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat we op het vlak van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving wijzigingen hebben geimplementeerd met betrekking tot het UBO-register. 
  Vanwege de vernieuwde wet-en regelgeving vereisten van het UBO-register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te controleren.
  Met de invoering van de nieuwe regelgeving zorgen wij ervoor dat de klanten van de Kamer van Koophandel NAW-gegevens worden afgeschermd voor ongeautoriseerd gebruik.
  Het is voor ons alleen toegestaan om zaken te doen met klanten van de Kamer van Koophandel waarvan de gegevens in het Handelsregister zijn bijgewerkt. 
  Knop met link: controleer uw gegevens
  Indien UBO's niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes verschuldigd worden. 
  De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment 22.500. 
  Dit bedrag kan jaarlijks wijzigen.
  Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
  Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar! 
  Alvast bedankt voor uw medewerking.
  Met vriendelijke groet.
  Belastingdienst.
  Knop met link: download de Berichtenbox app
  Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
  Dat kan net de Berichtenbox app van MijnOverheid."

  Valse e-mail in omloop over inloggen met eHerkenning bij de Belastingdienst


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van eHerkenning. In deze mail staat dat u vanaf 1 mei direct bij de Belastingdienst kunt inloggen. Daarvoor moet u zich aanmelden door te klikken op de knop/link 'aanmelden'.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  Deze mail komt in verschillende versies voor. Soms zijn de kleur of de kopjes net iets anders.

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Nieuwe regeling E-herkenning & belastingdienst
  Bij deze willen wij u ervan op de hoogte stellen dat de Belastingdienst en e-Herkenning vanaf 1 mei 2023 in samenwerking zullen treden.
  De nieuwe manier van online identificeren
  e-Herkenning is een in Europa goedgekeurd inlogmiddel.
  Hiermee regelt u online uw zaken met overheidsorganisaties en de Europese Economische Ruimte (EER) die de Europese inlogmogelijkheden bieden.
  Vanaf nu bent u ook in de gelegenheid om met e-Herkenning direct in te loggen bij de belastingdienst.
  Aanmelden
  Meld u alvast aan via de onderstaande link.
  U zal direct doorgestuurd worden naar de pagina van de belastingdienst.
  Knop/link: aanmelden"

  Valse e-mail in omloop over energietoeslag vanwege COVID-19-pandemie

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van MijnOverheid. In deze mail staat dat u € 978,99 extra krijgt voor uw energietoeslag. Daarvoor moet u op een link klikken, zodat u een formulier kunt invullen.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Aan:

  Onderwerp: Uw toeslagen

  Geachte heer/mevrouw,

  Deze e-mail is uitsluitend voor info@

  Vanwege de financiële impact van de COVID-19-pandemie heeft de overheid besloten u een extra toezegging te doen van 978,99 euro op uw energie toeslag.

  Ga naar https://mijnoverheid.nl/pandemie-2023 om het formulier in te vullen,

  Verder hoeft u niks meer te doen.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

  MijnOverheid"

  Valse e-mail in omloop over het maken van een terugbelafspraak  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u een terugbelafspraak kunt inplannen met de Belastingdienst over een betaling. Daarvoor kunt u klikken op de knop ‘inplannen’.

  Klik niet op deze knop maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een knop waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  “De betaling van BNL-824395 kan niet automatisch worden verricht.
  Plan eenvoudig een belverzoek in om een specialist aan de lijn te krijgen.
  Tijdens kantooruren kunt u binnen 3 uur een telefoontje verwachten.
  Voornaam Invulveld voornaam
  Achternaam Invulveld achternaam
  Geboortedatum Invulveld geboortedatum
  Telefoonnummer Invulveld telefoonnummer
  Inplannen Knop met link"

  Valse e-mail in omloop over deurwaarder in verband met betalingsachterstand


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat de deurwaarder beslag gaat leggen tenzij u meteen betaalt. Daarvoor kunt u klikken op de link ‘betalen’.

  Klik niet op deze knop maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link of knop waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  “Geachte meneer/mevrouw,
  Uw openstaande schuld van € 109,04 met kenmerk: Q9726B is na meerdere aanmaningen niet voldaan.
  Op 18 januari 2023 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag.
  Hoe kunt u dit voorkomen?
  U kunt dit voorkomen door het gehele bedrag voor 20 januari 2023 te betalen.
  Klik op de ‘Betaal’-knop onderaan om meteen uw openstaande schuld te betalen.
  Knop met link: betalen
  Met vriendelijke groet,
  Belastingdienst”

  Valse e-mail in omloop over deurwaarder in verband met betalingsachterstand


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat de deurwaarder beslag gaat leggen tenzij u meteen betaalt. Daarvoor kunt u klikken op de link ‘betalen’. Er staat ook een knop waarmee u kunt printen.

  Klik niet op deze knop print niets uit maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link of knop waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  “Logo Belastingdienst
  U heeft een openstaande bedrag met het kenmerk: BS6371812 na meerdere herinneringen nog niet voldaan.
  Op 18 maar t 2023 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot conservatoir beslag op uw inboedel.
  U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag te voldoen via iDeal.
  Logo Ideal.
  Knop met link: nu betalen
  Omschrijving: kenmerk BS6371812
  Bedrag: €249
  Begunstigde: Belastingdienst
  Status: verloopt vandaag
  Total: € 249
  Subtotaal €249
  Totaal €249
  Let op!
  In het te betalen bedrag is geen invorderingsrente opgenomen.
  Het huidige rentepercentage op jaarbasis ia 0,01%
  Het te betalen bedrag en de eventuele invorderingsrente moeten binnen 24 uur na het dagtekening van deze aanmaning op de rekening van de belastingdienst staan.
  Als u niet op tijd betaald, zullen verder invorderingsmaatregelen worden genomen.
  Knop print
  Knop download”

  Valse e-mail in omloop over ongelezen bericht in de Berichtenbox op MijnOverheid  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van MijnOverheid. In deze mail staat dat er een bericht van de Belastingdienst klaar staat in uw Berichtenbox. U kunt daarvoor op een link klikken om direct naar het bericht te gaan.

  Klik niet op deze link maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link of knop waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Logo Belastingdienst
  MijnOverheid
  Dit is een herinnering van een ongelezen bericht in uw Berichtenbox op MijnOverheid.
  Geachte heer/mevrouw,
  Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingdienst.
  Log in op link MijnOverheid om het bericht te bekijken.
  Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
  Lees het daarom op tijd.
  Met vriendelijke groet,
  MijnOverheid"

  Valse e-mail in omloop over teruggave

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat er een teruggave voor u klaar staat. Daarvoor kunt u uw bank selecteren klikken op de knop ‘nu ontvangen’.

  Klik niet op deze knop maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link of knop waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Logo Belastingdienst
  Belastingdienst
  Te ontvangen bedrag
  € 2190,71
  Omschrijving
  Belastingteruggave:BS902375
  Status
  Verloopt 20 maart 2023
  Knop Ideal
  Keuzemenu kies uw bank
  Knop met link nu ontvangen
  U heeft een openstaande teruggave met het kenmerk: BS902375 na meerdere herinneringen niet opgehaald in het portaal.
  Op 20 maart 2023 zal de teruggave ingetrokken worden,
  Bevestig uw teruggave zo snel mogelijk via IDeal
  Na het bevestigen kunt u het bedrag binnen één week verwachten op uw rekening.
  Let op!
  De Belastingdienst is niet aansprakelijk voor het te laat of niet ontvangen teruggave.
  Deze worden gezien als een gift naar de staat en zal omgezet worden in verschillende goede doelen."

  Valse e-mail in omloop over teruggave over 2022


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat er een teruggave voor u klaar staat. Daarvoor kunt u uw gegevens invullen en klikken op de knop ‘verder’.

  Klik niet op deze knop maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link of knop waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Logo Belastingdienst
  Logo DigiD
  Teruggave 2022
  Mijn overheid
  Vul hieronder uw gegevens in
  Voor en achternaam invulveld voor en achternaam
  Postcode + Huisnummer invulveld postcode en huisnummer
  Telefoonnummer invulveld telefoonnummer
  Geboortedatum invulveld geboortedatum
  Rekeningnummer (IBAN) invulveld rekeningnummer
  Checkbox wilt u per e-mail meer informatie ontvangen
  Knop verder
  Heeft u vragen of opmerkingen
  Link bekijk de DigiD website [opent in een nieuw venster]
  Link Of neem contact op [opent in nieuw venster] met de DigiD helpdesk."

  Valse e-mail in omloop over het controleren van UBO-gegevens bij de Kamer van Koophandel


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat u uw UBO-gegevens bij de Kamer van Koophandel moet controleren. Daarom moet u in de e-mail op de knop 'controleer gegevens' klikken. U wordt ook gewezen op de mogelijkheid de Berichtenbox app te downloaden.

  Klik niet op deze link, download niets maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Belastingdienst
  Geachte heer/mevrouw.
  Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat we enkele wijzigingen hebben ingevoerd in ons privacybeleid.
  Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe wetgeving van kracht geworden met betrekking tot het UBO register.
  Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO register bij de Kamer van Koophandel wordt u verzocht uw gegevens te controleren.
  Met deze wet beschermen we de klanten bij de Kamer van Koophandel en zorgen we voor hun veiligheid.
  We mogen alleen zaken doen met klanten van de Kamer van Koophandel waarvan we de gegevens in het Handelsregister hebben bijgewerkt.
  Knop met link: controleer uw gegevens.
  Indien UBO's niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke boetes verschuldigd worden.
  De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment EURO 4500.
  Dit bedrag kan jaarlijks wijzigen.
  Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.
  Voorkom deze boetes en maak uzelf tijdig kenbaar!
  Alvast bedankt voor uw medewerking.
  Met vriendelijke groet.
  Belastingdienst
  Logo DigiD met link: download de Berichtenbox app
  Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of tablet?
  Dat kan met de Berichtenbox app van MijnOverheid."

  Valse e-mail in omloop over inloggen met eHerkenning

  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In deze mail staat dat de manier waarop u inlogt bij de Belastingdienst gaat veranderen, voortaan hebt u hiervoor eHerkenning nodig. De mail vraagt u daarom te klikken op de link 'eHerkenning aanvragen'.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de mail meteen! Wij sturen u nooit een mail met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:

  "Belastingdienst
  Binnenkort verandert de manier waarop u inlogt bij de Belastingdienst.
  Er komt een stap bij.
  Europese regelgeving vereist dat ondernemers in Europa via een ander apparaat – in ons geval met eHerkenning – bevestigt dat u probeert in te loggen.
  Door deze zogenoemde Two-factor authentication worden uw zaken bij de Belastingdienst nog veiliger.
  Natuurlijk hebben we het zo eenvoudig mogelijk voor je gemaakt.
  Het is natuurlijk even wennen, maar je zult merken dat inloggen straks nog eenvoudiger gaat.
  Je hoeft immers geen gebruikersnaam of wachtwoord meer te onthouden.
  eHerkenning aanvragen (Phishing link)
  Wat is de deadline?
  Na ontvangst van de e-mail heb je 2 weken de tijd om eHerkenning aan te vragen.
  Doe je dit niet?
  Dan kun je na deze periode niet meer inloggen op Mijn Belastingdienst.
  Zorg dus dat dit niet gebeurt en vraag eHerkenning zo snel mogelijk aan.
  Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Een reactie op dit bericht zal niet worden gelezen of beantwoord."

  Valse e-mail in omloop over een teruggave


  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.
  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In de e-mail staat dat u een bedrag terugkrijgt, maar dat u dat niet kunt ontvangen omdat uw rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Daarom moet u uw rekeningnummer opnieuw valideren door in de e-mail te klikken op de tekst 'U kunt via hier uw rekeningnummer valideren'.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de e-mail meteen! Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een e-mail zouden sturen met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:
  "Geachte heer en/of mevrouw,
  Op 15-02-2022 dient u van ons een bedrag terug te krijgen van 975,20. Dit bedrag hebben wij vandaag overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Daarom dient u uw rekeningnummer opnieuw te valideren.
  Wij zijn genoodzaakt uw rekeningnummer opnieuw te valideren zodra u dit heeft gedaan. Kunnen wij de betaling opnieuw aan u aanbieden. De validatie van uw rekeningnummer zal maar enkele minuten van u tijd in beslag nemen.
  Indien de validatie niet word gedaan binnen 3 werkdagen. Zullen wij uw voorlopig aanslag tijdelijk stop zetten. U zult dan handmatig uw rekeningnummer bij ons moeten valideren. Dit kan 6-8 weken in beslag nemen.
  U kunt via hier uw rekeningnummer valideren.
  Zodra dit is gelukt, krijgt u hiervan bericht van ons. Het bedrag zal binnen 24 uur aan worden overgemaakt.
  Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Belastingdienst"

  Valse e-mail in omloop over een teruggave


  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van MijnOverheid. In de e-mail staat dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een terugbetaling van de Belastingdienst. Om het bedrag te ontvangen, moet u klikken op de tekst 'Klik hier om uw aanvraag in te dienen' onderaan de e-mail.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de e-mail meteen! Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een e-mail zouden sturen met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst van de e-mail:
  "[Herinnering] Uw teruggave staat klaarMijnOverheid
  Geachte heer/mevrouw,
  Wij hebben vastgesteld dat uw bedrijf in aanmerking komt voor een terugbetaling.
  Uw belastingtoeslag bedraag 673,79 EUR.
  Om uw teruggave te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te controleren en te verifieren. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als wij beschikken over de juiste gegevens.
  Klik hier om uw aanvraag in te dienen.
  Met vriendelijke groet,
  MijnOverheid"

  Valse e-mail in omloop over een teruggave


  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In de e-mail staat dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling. Om het bedrag te ontvangen, moet u klikken op de tekst 'Mijn teruggave aanvragen' onderaan de e-mail.

  Klik niet op deze link, maar verwijder de e-mail meteen! Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een e-mail zouden sturen met een link waarop u moet klikken!

  De volledige tekst op de afbeelding:
  "Toeslagen Belastingdienst
  Belasting Teruggave 2021
  Geachte Heer/Mevrouw,
  Na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit, hebben wij vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling. U ontvangt nog €1157,73 euro
  Klik op "Mijn teruggave aanvragen" onderaan de mail om uw belastingteruggaaf te ontvangen op uw rekeningnummer : NL99SNSB0123456789. Uw fiscale terugbetaling wordt/kan allen op uw bankrekenig worden bijgeschreven als deze op uw naam staat.
  Gelieve dit verzoek in te vullen voor 03/11/12. De aanvrag zal binnen 4 werkdagen worden verwerkt
  Mijn teruggave aanvragen
  Hoogachtend,
  Belastingdienst"

  In bovenstaande tekst hebben wij voor de veiligheid de cijfers van het rekeningnummer veranderd.

  Opvallend is dat bovenaan de e-mail het logo van 'Toeslagen' staat. Verder is de datum in de e-mail '03/11/12' in plaats van '03/11/21'. Let ook op de spelfouten in de e-mail: 'allen' in plaats van 'alleen', 'bankrekenig' in plaats van 'bankrekening', en 'aanvrag' in plaats van 'aanvraag'.

  Valse e-mail in omloop over een openstaande schuld


  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. In de e-mail staat dat u een openstaande schuld niet hebt voldaan en dat de gerechtsdeurwaarder beslag gaat leggen op 1 november 2021. Om de beslaglegging te voorkomen, moet u op een knop klikken om de openstaande schuld te betalen.

  Klik niet op de knop/link, maar verwijder de e-mail meteen! Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een e-mail met een betaallink zouden sturen met het verzoek iets (terug) te betalen!

  De volledige tekst op de afbeelding:
  "Geachte Heer/Mevrouw ,
  Uw openstaande schuld met kenmerk BX09271 is na meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 01 november 2021 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.
  Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.
  Betaal openstaande schuld
  Let op: bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.
  Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Belastingdienst"

  Valse e-mail in omloop over laatste aanmaning openstaande vordering


  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Belastingdienst. Het onderwerp van de e-mail is: "Laastse Aanmaning betreft: Uw openstaande vordering met kenmerk BX09271". In de e-mail staat dat u een openstaande schuld niet hebt voldaan en dat de gerechtsdeurwaarder beslag gaat leggen. Om de beslaglegging te voorkomen, moet u op een knop klikken om het openstaande bedrag meteen te betalen. Klik niet op de knop/link, maar verwijder de e-mail meteen! Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een e-mail met een betaallink zouden sturen met het verzoek iets (terug) te betalen!

  De volledige tekst op de afbeelding:
  "Laastse Aanmaning kenmerk BX09271
  Geachte Heer/Mevrouw ,
  Uw openstaande schuld met kenmerk BX09271 is na meerdere herinneringen nog niet voldaan. Op 01 november 2021 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.
  Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen met iDeal.
  Let op: bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.
  Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
  Met vriendelijke groet,
  Belastingdienst"

  Let ook op de spelfout in de onderwerpregel en bovenaan de e-mail: 'Laastse' in plaats van 'Laatste'.

  Valse e-mail in omloop over een belastingteruggave


  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.

  Momenteel is er een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van 'MijnOverheid'. Het onderwerp van de e-mail is: "Er staat een bericht voor u klaar". In de e-mail staat dat u in aanmerking komt voor een belastingteruggave van € 675,98. Daarvoor zou u dan wel eerst uw gegevens moeten verifiëren door op een link te klikken. Klik niet op de link, maar verwijder de e-mail meteen!

  Belangrijk om te weten is dat wij u nooit een e-mail zouden sturen met een link waarop u moet klikken om iets te verifiëren!

  De volledige tekst op de afbeelding:
  "Geachte Heer/mevrouw,
  Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in aanmerking komt voor een belastingteruggave. U zult een teruggave ontvangen van: 675,98 EUR voor het desbetreffende rekeningnummer : NL00INGB0000000000
  Verifieer vooraf uw gegevens en bank wezen om uw teruggave te ontvangen. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de verificatie is voltooid.
  Verificatieprocedure starten
  Uw aanvraag zal binnen 1/2 werkdagen worden verwerkt.
  Met vriendelijke groet,
  MijnOverheid"

  Het rekeningnummer dat in de mail genoemd wordt, is uw eigen rekeningnummer. In bovenstaande tekst hebben wij voor de veiligheid de cijfers van het rekeningnummer allemaal veranderd in nullen. Daarnaast is het in de valse e-mail mogelijk om te klikken op de woorden 'Verificatieprocedure starten'. Deze link leidt uiteindelijk naar een phishing iDEAL-pagina. Klik niet op deze link!

  Valse e-mail in omloop over een nieuw bericht in de Berichtenbox van MijnOverheid


  Momenteel is een valse e-mail in omloop. Hierin lijkt het alsof u een nieuwe e-mail van de Belastingdienst hebt ontvangen in de Berichtenbox van MijnOverheid. In de e-mail staat dat u dit nieuwe bericht kunt lezen door op een link te klikken. Wij zullen u nooit vragen om via een link naar de Berichtenbox te gaan. Dit is een valse e-mail. In de mail valt verder op dat 'Belastingdienst' niet met een hoofdletter is geschreven.

  De tekst van de valse e-mail:
  "Geachte relatie,
  Er staat een nieuw bericht in uw Berichtenbox van de belastingdienst.
  Bekijk uw bericht via: MijnBerichtenbox
  Met vriendelijke groet,
  MijnOverheid

  Technisch onderhoud Berichtenbox app
  Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser"

  Valse e-mail in omloop over in aanmerking komen voor een belastingteruggaaf


  Momenteel is een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de Berichtenbox. In de e-mail staat dat u in aanmerking komt voor een teruggave van € 1161,51 en dat u uw gegevens moet controleren door op een link te klikken. Wij zullen u nooit vragen om uw gegevens te controleren via een link. Dit is een valse e-mail. U krijgt geen geld terug.

  Afbeelding van de valse e-mail. Onder de afbeelding staat de uitgeschreven tekst van de e-mail.

  Valse e-mail in omloop met vraag betalingsachterstand inkomstenbelasting 2018

  Momenteel is een valse e-mail in omloop. In de e-mail staat dat bij controle van de administratie is geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2018. Het openstaande saldo is € 732,96.

  In de mail staat het logo van iDEAL, gevolgd door 'klik hier', daarna een regel dat u op "kopen" moet klikken. En dat u bij "uw bitcoinadres" invult: een serie tekens die begint met "1*****************P".
  En verder dreigt de valse afzender met extra kosten en een verder aanmaningstraject volgens de Wet Incasso Kosten.

  Dit is een valse e-mail. Betaal niet!
 • Voorbeelden van valse brieven

  Nepbrief, die lijkt verzonden door Belastingdienst/Toeslagen


  Er is een nepbrief in omloop, die lijkt te komen van Belastingdienst/Toeslagen. De brief heeft rechtsboven als kopje: Mededeling Zorgtoeslag. In die brief staat dat uw toeslag over 2015 opnieuw is berekend, en dat u € 52 moet terugbetalen. In de brief staat een bankrekeningnummer dat niet van Belastingdienst/Toeslagen is. De Nederlandse Belastingdienst doet alleen bankzaken bij ING Bank. Staat er in een bankrekeningnummer waaraan u zou moeten betalen andere letters dan INGB? Dan weet u zeker dat dat geen rekeningnummer van de Belastingdienst is.
  Betaal niet! Het is een nepbrief.

  Nepbrieven CJIB en Belastingdienst

  Er zijn nu ook valse brieven verspreid waarin de namen van de Belastingdienst en het CJIB worden misbruikt. Net als in de valse e-mails wordt in de brief gesproken over een ‘betalingsachterstand die is ontstaan van uw belastingaangifte’. Volgens de brief heeft de ontvanger nog een openstaand saldo van € 40,-. Dit bedrag moet binnen 10 dagen worden betaald. Gebeurt dat niet, dan wordt een aanmaningstraject gestart en worden de kosten verhoogd. Betaal niet! Dit is een nepbrief.

Verdachte berichten melden

Hebt u een verdacht bericht ontvangen dat nog niet in bovenstaand overzicht staat en ook niet op de site van de Fraudehelpdesk? U kunt ons helpen door verdachte berichten, telefoontjes en apps bij ons te melden. Hoe u dat doet, leest u op de volgende pagina's:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.