DAC7 voor verkopers

Bent u verkoper en maakt u gebruik van een digitaal platform voor uw activiteiten? Door de invoering van de Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7) kan het zijn dat een platformexploitant vanaf 1 januari 2024 verplicht is om gegevens over u te rapporteren aan de Belastingdienst. Op deze pagina leest u onder meer in welke gevallen de platformexploitant moet rapporteren, welke gevolgen dat heeft en wat u moet doen.

Informatie over DAC7 voor verkopers

 • Wat betekent DAC7 voor verkopers die gebruikmaken van digitale platformen?

  Ook als verkoper kunt u te maken krijgen met DAC7. De digitale platformen waarop u actief bent, moeten namelijk gegevens over u verzamelen, verifiëren en rapporteren aan ons. Bijvoorbeeld uw adres of uw fiscaal identificatienummer. Soms hebben platformexploitanten dan aanvullende informatie van u nodig. U kunt ook zelf controleren of de gegevens die een digitaal platform aan ons rapporteert correct zijn.

 • Welke activiteiten vallen onder DAC7?

  Platformexploitanten moeten over u rapporteren als u de volgende activiteiten uitvoert:

  • verhuur van onroerend goed
  • verlenen van persoonlijke diensten
  • verkoop van goederen
  • verhuur van transportmiddelen.

  Activiteiten van verkopers die werknemer zijn van de platformexploitant of van een entiteit die gelieerd is aan de platformexploitant, gelden niet als relevante activiteit.

  Wat merkt u hiervan?

  De DAC7-wetgeving is op 1 januari 2023 ingegaan. De rapportageplicht voor platformexploitanten geldt vanaf 1 januari 2024. Vanaf dat moment moeten exploitanten van digitale platformen gegevens over verkopers op hun platformen aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld hun identificatie- en omzetgegevens.

  Deze rapportageverplichting heeft gevolgen voor u als u als verkoper actief bent op online platformen. Houdt u daarbij rekening met het volgende:

  • U moet (identificatie)gegevens doorgeven aan het platform. U bent verplicht om u te identificeren aan het platform.
  • Als u weigert mee te werken is het platform verplicht om u, na een aantal waarschuwingen, van het platform te verwijderen.
  • In januari krijgt u van de platformexploitant een gegevensoverzicht over het vorige kalenderjaar. Controleer of de gegevens kloppen en vraag het platform ze te wijzigen als ze niet juist of onvolledig zijn.
 • Welke gegevens delen platformexploitanten met ons?

  Gegevens over de verkoper zijn onder meer:

  • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper
  • Het hoofdadres van de verkoper
  • De geboortedatum van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het btw-identificatienummer van de verkoper
  • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper
  • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (bsn, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven
  • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper (indien van toepassing)
  • Het bestaan van elke vaste inrichting waar de verkoper relevante activiteiten verricht in de Unie
  • Gegevens over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer als u een onroerende zaak in de EU verhuurt
  • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal
  • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd
  • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u als rapporterende platformexploitant hebt ingehouden of geheven

  De eigen administratie en belastingaangifte

  U kunt het overzicht dat u van de platformexploitant hebt gekregen, gebruiken voor uw eigen administratie en belastingaangifte.

 • In welke gevallen delen platformexploitanten gegevens met ons?

  Wilt u weten of platformexploitanten gegevens over u delen met ons? Doe dan de check voor verkopers, verhuurders en dienstverleners.

 • Wat gebeurt er met de rapportages?

  Het is niet zo dat u, op basis van de gegevens die wij over u ontvangen, automatisch een (hogere) belastingaanslag krijgt. Wel nemen we deze gegevens mee in de beoordeling van uw aangifte.

 • Uitwisseling met belastingdiensten van andere EU-lidstaten

  Zo nodig wisselen wij de gegevens uit de rapportages uit met belastingautoriteiten van EU-lidstaten waar verkopers woonachtig of gevestigd zijn. Of met de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het onroerend goed dat een verkoper verhuurt zich bevindt.

 • Gegevens uitwisselen en privacy

  Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij ontvangen van platformexploitanten en met de gegevens die wij uitwisselen met andere belastingautoriteiten. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

 • Stappenplan
  1. Aan het begin van elk kalenderjaar stuurt uw platformexploitant een overzicht met gegevens van de transacties per kwartaal over het vorige kalenderjaar. Voor de verkoop van goederen is er een drempel. Hebt u meer dan 30 transacties verricht of een hogere tegenprestatie ontvangen dan € 2.000 per jaar? Dan moet het platform over u rapporteren.
  2. Beoordeel het overzicht dat u ontvangt. Ziet u dingen die niet kloppen? Geef dat dan door aan de platformexploitant.
 • Bron van inkomen

  Wilt u weten onder welke voorwaarden wij de inkomsten uit uw activiteiten op een digitaal platform zien als bron van inkomen? Lees daarover meer op Bron van inkomen.

  Zien we uw inkomsten niet als bron van inkomen? Dan kunt u eventuele verliezen niet verrekenen met andere inkomensbronnen. Meer hierover vindt u via Bron van inkomen op Goede Start Belastingdienst.

 • Wanneer bent u ondernemer?

  Als u inkomsten verdient via een digitaal platform bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Het is belangrijk om dit uit te zoeken omdat het invloed heeft op hoe u de aangifte inkomstenbelasting invult. Doe daarom de ondernemerscheck om erachter te komen of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

  U kunt als verkoper op een digitaal platform ook ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Meer informatie vindt u op Wanneer bent u ondernemer? En wanneer bent u ondernemer voor de btw?

 • Hulp

  Hebt u hulp nodig? Dan kunt u een fiscaal dienstverlener inschakelen.

 • Wet-en regelgeving

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.