Wetsvoorstel EU-richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7)

De EU voert nieuwe regelgeving in (DAC7) om te zorgen voor meer fiscale transparantie in de digitale economie. Dit betekent dat digitale platformen in de toekomst verplicht zullen zijn om informatie over verkopers die gebruikmaken van deze platformen, zoals hun inkomsten, door te geven aan de Belastingdienst. Wat betekent dit voor de komende jaren?

We volgen de ontwikkelingen rond DAC7 en zullen deze pagina de komende tijd zo nodig aanvullen en aanpassen. Houd deze pagina dus in de gaten.

 • Wat houdt DAC7 in?

  Door de digitalisering van de economie en de opkomst van digitale platformen bestaat het risico dat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet volledig aangeven.

  Om dat risico weg te nemen is er een uniforme rapportageverplichting voor platformexploitanten ontwikkeld (DAC7). DAC7 geeft belastingautoriteiten in de diverse EU-lidstaten zicht op de inkomsten van verkopers.

  Platformexploitanten moeten inlichtingen en gegevens over verkopers verzamelen en controleren. Zij moeten deze gegevens jaarlijks rapporteren aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar het platform is geregistreerd. Ook moeten zij aan hun verkopers doorgeven welke gegevens zij rapporteren aan de belastingautoriteit.

  De belastingautoriteiten binnen de EU wisselen deze gegevens vervolgens uit met de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waar de verkoper woont of van de EU-lidstaat waar het onroerend goed dat verhuurd wordt zich bevindt.

 • Wat betekent dit voor digitale platformen?

  Digitale platformen binnen en buiten de EU moeten de activiteiten van hun verkopers verzamelen, controleren en rapporteren aan een belastingautoriteit. Het gaat om grensoverschrijdende en binnenlandse activiteiten waarmee inkomsten worden verdiend die bij het platform bekend zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn, zoals:

  • verhuur van onroerend goed dat zich in een EU-lidstaat bevindt
  • verlenen van persoonlijke diensten
  • verkoop van goederen
  • verhuur van transportmiddelen.
 • Wat moeten digitale platformen precies doen?

  In de praktijk betekent dit dat

  • digitale platformen verplicht zijn zich in één EU-lidstaat te registreren.
  • digitale platformen due-diligence-procedures moeten doorlopen, onder meer om de fiscale woonplaats van hun verkopers vast te stellen en te controleren.
  • digitale platformen jaarlijks in de EU-lidstaat waarin zij zijn geregistreerd, moeten rapporteren over hun verkopers en hun inkomsten.
  • verkopers van EU-platformen buiten de EU, EU-nexus moeten hebben. Verkopers moeten dus ingezetene zijn van een EU-lidstaat of onroerend goed verhuren dat zich in een EU-lidstaat bevindt.
 • Welke digitale platformen vallen niet onder DAC7?

  Digitale platformen die alleen betalingen verwerken, advertenties plaatsen of gebruikers doorverwijzen naar een platform, vallen niet onder DAC7 en hoeven dus niet te rapporteren.

 • Wat betekent DAC7 voor verkopers die gebruikmaken van digitale platformen?

  Ook verkopers kunnen te maken krijgen met DAC7. De digitale platformen waarop zij commerciële activiteiten ondernemen, kunnen om aanvullende informatie en documentatie vragen. Ook moeten zij zelf controleren of de gegevens die een platform over hen rapporteert correct zijn.

  Zodra duidelijk is wat DAC7 precies betekent voor verkopers, zorgen we dat u deze informatie hier kunt vinden. Houd deze pagina dus in de gaten.

 • Vanaf wanneer moeten digitale platformen rapporteren?
  • Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2023. Dit betekent dat digitale platformen vanaf 1 januari 2023 gegevens over verkopers moeten gaan verzamelen en registreren.
  • Vanaf 2024 zijn digitale platformen voor het eerst verplicht om gegevens van verkopers te rapporteren over het kalenderjaar 2023.
 • Vanaf wanneer moeten platformen zich gaan voorbereiden?

  Digitale platformen moeten zich op tijd voorbereiden. Zij moeten al vanaf 1 januari 2023 procedures gaan ontwikkelen en implementeren om verkopers te kunnen identificeren. De rapportage-infrastructuur moet ruim vóór de eerste rapportagetermijn in 2024 in orde zijn.

 • Waar kunnen softwareontwikkelaars terecht voor informatie over specificaties?
  Bent u softwareontwikkelaar en gaat u de software voor de rapportage ontwikkelen in XML? Of gaat u de software als onderneming zelf ontwikkelen? Dan kunt u zich voor de specificaties en voor ondersteuning aanmelden bij Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer. Meer informatie vindt u op odb.belastingdienst.nl. U kunt ook contact opnemen met de servicedesk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.