DAC7 voor fiscaal dienstverleners

Zijn uw klanten verkopers op een digitaal platform of platformexploitanten? Dan kunt u te maken krijgen met de nieuwe Richtlijn (EU) 2021/514 (DAC7). Vanaf 1 januari 2024 zijn platformexploitanten verplicht om gegevens over verkopers te rapporteren. Lees wat de invoering van DAC7 betekent voor platformexploitanten en verkopers.

Informatie over DAC7 voor fiscaal dienstverleners

 • Welke klanten krijgen te maken met DAC7?

  Hebt u platformexploitanten in uw klantportfolio? Of verkopers die goederen of diensten aanbieden via een digitaal platform? Dan kunnen uw klanten te maken krijgen met de DAC7-regelgeving. Lees wat u kunt doen om uw klanten te ondersteunen bij verplichtingen die hieruit voortkomen, zoals de rapportageplicht. En hoe u verkopers op platformen kunt adviseren over de eventuele gevolgen voor hun aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

  De rapportageverplichting geldt niet alleen voor de bekende grote boekings- of verkoopwebsites die kopers en verkopers bij elkaar brengen. Ook voor kleinere digitale platformen geldt de verplichting om vanaf 1 januari 2024 gegevens over hun verkopers aan te leveren bij ons.

  Enkele voorbeelden van kleine platformen

  • Een restaurant met kunst van derden aan de muur. Het restaurant verkoopt deze kunst via de eigen website.
  • Een vakantiepark dat op de eigen website niet alleen eigen vakantiehuizen aanbiedt, maar ook vakantiehuizen van particulieren.
  • Een website van een bank of verzekeraar die met een spaarpuntensysteem huishoudelijke goederen van derde partijen met korting te koop aanbiedt.
  • Een website waar bouwvakkers hun diensten aanbieden, waarbij het traject van offerte tot betaling via het platform loopt.
  • Een website waar meerdere autodealers hun auto’s aanbieden, waarbij kopers de betaling voldoen via deze website.
  • Een website van een lokale vereniging waarop producten van derden worden verkocht.
  • Een website waarop sportscholen freelance instructeurs kunnen inhuren om bij ziekte of verlof van vast personeel de lessen over te nemen.

  Met de Checklist DAC7 voor platformexploitanten kunt u beoordelen voor welke digitale platformen de rapportageplicht geldt.

 • Uw klant is platformexploitant

  Voldoet uw klant aan alle voorwaarden die binnen de DAC7-regelgeving gelden voor platformexploitanten? Dan is uw klant verplicht om vanaf 1 januari 2024 gegevens over verkopers op het platform aan ons te rapporteren. Uw klanten kunnen zich hier op voorbereiden. Bijvoorbeeld door hun administratie zo in te richten dat zij deze gegevens jaarlijks per verkoper kunnen rapporteren.

  Als fiscaal dienstverlener kunt u controleren of de administratie van uw klant hierop is ingericht. Controleer ook of er software is waarmee uw klant kan voldoen aan de rapportageverplichting. En bespreek welke rol u als fiscaal dienstverlener in dit proces gaat vervullen. Wie dient de rapportage in: u of uw klant?

  Meer informatie over de DAC7 regelgeving voor platformexploitanten en over de gegevens die zij moeten verstrekken vindt u op de pagina Informatie voor platformexploitanten.

 • Uw klant is verkoper op een digitaal platform

  Is uw klant verkoper op een digitaal platform? Dan moet de platformexploitant elk jaar gegevens over uw klant aan ons rapporteren. De platformexploitant geeft de verkoper een overzicht van de gerapporteerde gegevens. Uw klant kan dan controleren of de gegevens die de platformexploitant rapporteert, kloppen met de eigen administratie. Kloppen de gegevens niet? Dan kan uw klant de gegevens laten aanpassen door de platformexploitant.

  Wanneer is uw klant een verkoper op een digitaal platform?

  Een verkoper op een digitaal platform is iemand die actief is met:

  • verhuur van onroerend goed
  • verlenen van persoonlijke diensten
  • verkoop van goederen
  • verhuur van transportmiddelen.

  Als fiscaal dienstverlener kunt u controleren of de administratie van uw klant zo is ingericht dat er per platformexploitant een overzicht van onder meer de omzet is. Zo kan uw klant makkelijk de jaarrapportages van de platformexploitant vergelijken met de eigen administratie. Bespreek welke rol u in dit proces gaat vervullen.

  Het kan zijn dat uw klant met vragen bij u komt. Bijvoorbeeld over de fiscale gevolgen van het overzicht dat zij van een platformexploitant hebben gekregen. U kunt deze klanten adviseren wat het overzicht betekent voor de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

  Let op!

  Het kan zijn dat iets wat als een hobby begon, uitgroeit tot een veel grotere activiteit die belast moet worden via de omzetbelasting of inkomstenbelasting.

  Met de Checklist DAC7 voor verkopers, verhuurders en dienstverleners op digitale platformen kunt u beoordelen of platformexploitanten gegevens over uw klanten moeten rapporteren.

  Meer informatie voor verkopers vindt u op de pagina Informatie voor verkopers.

 • Vragen over software

  Het is belangrijk dat een platformexploitant software heeft om de rapportages aan te leveren bij ons. Gaat u de rapportages indienen namens uw klant? Zorg dan dat uw boekhoudpakket daarvoor geschikt is. Is dat niet het geval? Schaf dan de geschikte software aan of ontwikkel deze zelf.

  Meer informatie over (het ontwikkelen van) rapportagesoftware, vindt u op de pagina Informatie voor softwareontwikkelaars.

 • Meer informatie

  Op het Forum Fiscaal Dienstverleners staan regelmatig artikelen over DAC7 en de gevolgen ervan voor u als fiscaal dienstverlener.

  Tijdens de Intermediairdagen eind 2022 is aandacht besteed aan DAC7. De presentatie staat op de website van de Intermediairdagen.

 • Wet- en regelgeving

  • EU-Richtlijn 2021/514 (DAC7)
  • Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy: Report (tijdelijk niet beschikbaar)
  • Model Rules for Reporting by Digital Platform Operators XML Schema and User Guide for Tax Administrations (tijdelijk niet beschikbaar)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.