Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die bij ons is geregistreerd als:
  • een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • een culturele ANBI
  • een steunstichting SBBI
 • U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
  Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen.
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
  Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
  • U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u het boek.
  • U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften, aantonen dat u de gift hebt gedaan.

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Contante giften zijn niet aftrekbaar.

Er zijn ook situaties waarin u geen daadwerkelijke gift doet maar wel een bedrag mag aftrekken als gewone gift, namelijk:

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.