Verhoging specifieke zorgkosten

Als uw drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, hebt u recht op de verhoging specifieke zorgkosten. Zie daarvoor de tabel Verhoging specifieke zorgkosten hieronder. U mag dan meer aftrekken dan u daadwerkelijk hebt betaald voor zorgkosten.

Let op!

De uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten voor ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging.

Drempelinkomen

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, neem dan het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen.

Percentage verhoging specifieke zorgkosten

Het percentage waarmee u uw specifieke zorgkosten mag verhogen, hangt af van uw leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar.

Hebt u een fiscale partner en heeft 1 van u beiden de AOW-leeftijd bereikt, maar de ander nog niet? Dan geldt het hoge percentage voor u beiden.

Verhoging specifieke zorgkosten in 2024

U hebt op 1 januari nog
niet de AOW-leeftijd

U hebt op 1 januari
de AOW-leeftijd

Uw gezamenlijke
drempelinkomen 
is niet hoger dan
€ 40.021

40%

113%

Verhoging specifieke zorgkosten in 2023

U hebt op 1 januari nog
niet de AOW-leeftijd

U hebt op 1 januari
de AOW-leeftijd

Uw gezamenlijke
drempelinkomen
is niet hoger dan
€ 38.703

40%

113%

Verhoging specifieke zorgkosten in 2022

U hebt op 1 januari nog
niet de AOW-leeftijd

U hebt op 1 januari
de AOW-leeftijd

Uw gezamenlijke
drempelinkomen
is niet hoger dan
€ 36.409

40%

113%

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.