Verhoging specifieke zorgkosten

Als uw drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, hebt u recht op de verhoging specifieke zorgkosten. U mag dan meer aftrekken dan u daadwerkelijk hebt betaald voor zorgkosten.

Let op!

De uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten voor ziekenbezoek tellen niet mee voor deze verhoging.

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, neem dan het drempelinkomen van u en uw fiscale partner samen.

Percentage verhoging specifieke zorgkosten

Het percentage waarmee u uw specifieke zorgkosten mag verhogen, hangt af van uw leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar.

Hebt u een fiscale partner en heeft 1 van u beiden de AOW- leeftijd bereikt, maar de ander nog niet? Dan geldt het hoge percentage voor u beiden.

Verhoging in 2019

 

U hebt op 1 januari nog  
niet de AOW-leeftijd

U hebt op 1 januari 
de AOW-leeftijd

Uw gezamenlijke drempelinkomen 
is niet hoger dan € 34.817

40%

113%

Verhoging in 2018

 

U hebt op 1 januari nog 
niet de AOW-leeftijd

U hebt op 1 januari
de AOW-leeftijd

Uw gezamenlijke drempelinkomen 
is niet hoger dan € 34.404

40%

113%

Verhoging in 2017

 

U hebt op 1 januari nog
niet de AOW-leeftijd

U hebt op 1 januari
de AOW-leeftijd

Uw gezamenlijke drempelinkomen 
is niet hoger dan € 34.130

40%

113%

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.