Hoe bereken ik de aftrek zorgkosten?

Om uw aftrekbare bedrag te berekenen, kunt u gebruikmaken van de berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten. Hiermee bepaalt u in 5 stappen zelf uw totale aftrek.

Als u online aangifte doet, wordt uw aftrek automatisch berekend.

Berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten

Stap 1: te verhogen uitgaven specifieke zorgkosten

Bereken het totaal van uw te verhogen uitgaven specifieke zorgkosten. Dit zijn kosten die u mag aftrekken voor:

  • Voorgeschreven medicijnen
  • Hulpmiddelen
  • Vervoerskosten
  • Dieet op voorschrift van een arts of diĆ«tist
  • Extra gezinshulp
  • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

U hebt recht op de verhoging specifieke zorgkosten, als uw drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag. U mag het totaal van de te verhogen uitgaven dan vermenigvuldigen met het percentage uit de tabel bij verhoging specifieke zorgkosten.

Stap 2: overige specifieke zorgkosten

Bereken het totaal van uw overige specifieke zorgkosten. Dit zijn de kosten die u mag aftrekken voor:

  • Genees- en heelkundige hulp
  • Reiskosten ziekenbezoek

Stap 3: totaal specifieke zorgkosten

Tel het bedrag van de te verhogen uitgaven specifieke zorgkosten (stap 1) en de overige specifieke zorgkosten (stap 2) bij elkaar.

Stap 4: uw drempelbedrag

Bereken uw drempelbedrag. De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen.

Stap 5: uw aftrekbedrag specifieke zorgkosten

Verminder het totaal van uw specifieke zorgkosten (stap 3) met uw drempelbedrag (stap 4). Het bedrag dat overblijft mag u aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.