Extra gezinshulp

U mag onder de volgende voorwaarden uitgaven voor extra gezinshulp aftrekken:

 • U hebt een gezinshulp nodig door ziekte of invaliditeit.
 • U hebt hiervan de rekeningen of kwitanties waarop de volgende gegevens staan:
  • datum
  • bedrag
  • naam, adres en woonplaats van de gezinshulp of instantie aan wie u de kosten betaalt
 • Uw uitgaven zijn hoger dan het drempelbedrag.

Let op!

Niet aftrekbaar is uw wettelijke eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK):

 • op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg) en zorg met verblijf
 • op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding

Fiscale partner overleden

Was uw fiscale partner ziek of invalide en is uw partner overleden? En had u door de ziekte of invaliditeit extra gezinshulp? Dan mag u de uitgaven voor extra gezinshulp na het overlijden alleen aftrekken als u vóór het overlijden ook al extra gezinshulp had omdat uw fiscale partner ziek of invalide was. U mag uitgaven aftrekken die u hebt gedaan tot en met de maand van overlijden en de 3 maanden daarna.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.