Genees- en heelkundige hulp

Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kosten aftrekbaar voor:

Niet aftrekbare kosten

De volgende uitgaven voor genees- en heelkundige hulp zijn niet meer aftrekbaar:

  • Uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg voor een persoon die jonger is dan 18 jaar
  • Uitgaven voor dyslexiezorg voor een persoon die jonger is dan 18 jaar
  • Uitgaven voor een combinatietest in het kader van prenatale screening als er geen sprake is van medische indicatie

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.