Er is iemand overleden

Als er iemand overlijdt, moet u mogelijk belastingzaken regelen namens de overledene.

U hoeft niet aan ons door te geven dat iemand is overleden. Wij krijgen deze informatie van uw gemeente. Woonde de overledene buiten Nederland? Dan moet u deze informatie wel aan ons doorgeven.

Aangifte inkomstenbelasting

Voor iemand die is overleden, moet vaak aangifte worden gedaan. Hoe u dit doet, leest u bij Aangifte inkomstenbelasting voor overledene.

Erfenis

Als u een (deel van een) erfenis krijgt, moet u misschien erfbelasting betalen. Wij sturen dan een brief waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen.

Met het hulpmiddel Erfbelasting berekenen kunt u nagaan of u erfbelasting moet betalen en zo ja, hoeveel.

Hebt u huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget? En is uw vermogen door een erfenis op 1 januari hoger dan de vrijstelling? Dan hebt u dat jaar geen recht op toeslag. U moet uw toeslag stopzetten vanaf 1 januari van dat jaar. Dit kan online met Mijn toeslagen.

Voorlopige aanslag

Kreeg de overledene een voorlopige aanslag? Lees dan wat u moet doen om deze te wijzigen of te stoppen.

Was de overledene uw fiscale partner en krijgt u een voorlopige aanslag? Pas deze dan zo snel mogelijk aan uw nieuwe situatie aan. Zo voorkomt u dat u later bij moet betalen of dat u nu te weinig terugkrijgt. Krijgt u geen voorlopige aanslag? Misschien kunt u geld terugkrijgen of moet u betalen. In dat geval kunt u een voorlopige aanslag aanvragen.

Toeslagen

Kreeg de overledene een toeslag? Of kreeg u als toeslagpartner een toeslag? Kijk dan bij de informatie van toeslagen over dit onderwerp.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.