Niet eens met een beslissing over uw toeslag?

Bent u het niet met ons eens? Of wacht u al lang op een reactie van ons? Lees wat u kunt doen.

Bellen

Bel de BelastingTelefoon. Wij kunnen u vaak helpen, bijvoorbeeld als er iets niet klopt of als u iets niet begrijpt.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Kijk waartegen u bezwaar kunt maken.

Verzoek om te herzien

Bent u te laat met uw bezwaar tegen een definitieve berekening of een andere beslissing over uw toeslag? Dan kunt u ons nog vragen of wij onze beslissing willen herzien.

In beroep gaan

Hebt u bezwaar gemaakt? Dan nemen wij een beslissing. Bent u het hiermee niet eens? Dan kunt u in beroep gaan.

Ons vragen om van de regels af te wijken

In zeer bijzondere situaties kunt u ons vragen van de regels af te wijken. De mogelijkheid om van de regels af te wijken noemen wij de hardheidsclausule.

Als u lang moet wachten op onze reactie

Lees wat u kunt doen als u maar niets hoort over uw toeslag, bijvoorbeeld nadat u bezwaar hebt gemaakt.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over onze werkwijze? U kunt dan een klacht indienen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.