Ik verhuur tijdelijk mijn eigen woning

Uw eigen woning is de woning waarvan u eigenaar bent en waarin u woont. Als u deze woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, blijft het uw eigen woning.

Huurinkomsten en aftrekbare kosten

In uw aangifte inkomstenbelasting vult u het eigenwoningforfait in. Daarnaast vult u de huurinkomsten in, min de kosten die u maakt om de woning te verhuren. Aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld:

  • gebruik van gas, water en elektriciteit door uw huurder
  • kosten voor het schoonmaken
  • kosten voor het doen van de was van de huurder
  • advertentiekosten voor het aanbieden van de woning

Wij berekenen belasting over 70% van de huurinkomsten min de kosten.

Huur belast in box 1?

Er kan sprake zijn van meer dan alleen tijdelijke verhuur als u ook diensten aanbiedt die samenhangen met de verhuur. Zoals het verzorgen van ontbijt en het diner of het verstrekken van linnengoed. Een ander voorbeeld is het onderhouden van contact met toeristische instanties. Dan kan de totale huurvergoeding belast zijn als resultaat uit overig werk in box 1. Of dat zo is, hangt af van de hoeveelheid arbeid die u verricht en of u door deze arbeid een hogere opbrengst kunt verwachten. Er kan ook sprake zijn van winst uit onderneming.

Wilt u weten hoe u deze inkomsten moet aangeven? Neemt u dan contact op met uw belastingkantoor.

Inkomsten uit extra diensten

Het kan ook zijn dat u activiteiten verricht die niet samenhangen met de verhuur. Dat is het geval als u bijvoorbeeld uw gasten tegen betaling rondleidt in een museum of als u uw gasten tegen betaling vervoert tijdens dagtochten. Dan is sprake van extra diensten. Deze inkomsten moet u afzonderlijk opgeven als resultaat uit overig werk in box 1 óf als winst uit onderneming.

Twijfelt u of u ondernemer bent of niet? De OndernemersCheck geeft u een goede indicatie.

Wilt u weten hoe u uw extra inkomsten moet opgeven? Neemt u dan contact op met uw belastingkantoor.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.