Ik verhuur een deel van mijn eigen woning

Uw eigen woning is de woning waarvan u eigenaar bent en waarin u woont. Deze woning blijft uw eigen woning, ook als u de hele woning tijdelijk verhuurt. Verhuurt u een deel van uw eigen woning, bijvoorbeeld een kamer? Dan hoeft u die inkomsten niet altijd op te geven. U krijgt de zogenoemde kamerverhuurvrijstelling als u aan alle voorwaarden daarvoor voldoet.

Is er geen sprake van kamerverhuurvrijstelling?

Voldoet u niet aan alle voorwaarden voor kamerverhuurvrijstelling? Dan moet u een deel van uw woning opgeven als bezitting. En een deel van uw eigenwoningschuld als schuld in box 3. Verhuurt u bijvoorbeeld een kwart van uw woning? Dan geeft u een kwart van de WOZ-waarde van uw woning en een kwart van uw eigenwoningschuld op in box 3. Daarnaast zijn de normale regels voor de eigen woning van toepassing.

Doordat de WOZ-waarde van uw woning lager wordt, is uw eigenwoningforfait lager. Maar u hebt hierdoor ook minder renteaftrek.

Let op!

Verhuurt u slechts tijdelijk een deel van uw eigen woning? Dan gelden de regels voor tijdelijke verhuur.

Huur belast in box 1?

Er kan sprake zijn van meer dan alleen tijdelijke verhuur als u ook diensten aanbiedt die samenhangen met de verhuur. Zoals het verzorgen van ontbijt en het diner of het verstrekken van linnengoed. Een ander voorbeeld is het onderhouden van contact met toeristische instanties. Dan kan de totale huurvergoeding belast zijn als resultaat uit overig werk in box 1. Of dat zo is, hangt af van de hoeveelheid arbeid die u verricht en of u door deze arbeid een hogere opbrengst kunt verwachten. Er kan ook sprake zijn van winst uit onderneming.

Wilt u weten hoe u deze inkomsten moet aangeven? Neemt u dan contact op met uw belastingkantoor.

Inkomsten uit extra diensten

Het kan ook zijn dat u activiteiten verricht die niet samenhangen met de verhuur. Dat is het geval als u bijvoorbeeld uw gasten tegen betaling rondleidt in een museum of als u uw gasten tegen betaling vervoert tijdens dagtochten. Dan is sprake van extra diensten. Deze inkomsten moet u afzonderlijk opgeven als resultaat uit overig werk in box 1 óf als winst uit onderneming.

Twijfelt u of u ondernemer bent of niet? De OndernemersCheck geeft u een goede indicatie.

Wilt u weten hoe u uw extra inkomsten moet opgeven? Neemt u dan contact op met uw belastingkantoor.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.