Uw loonheffingskorting via 1 werkgever of uitkeringsinstantie

U kunt het beste de werkgever of instantie die het hoogste bedrag uitbetaalt, rekening laten houden met de loonheffingskorting. Geef aan de andere werkgevers of instanties door dat zij geen heffingskortingen moeten toepassen. Dit doet u met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Met deze opgaaf laat u werkgevers of uitkeringsinstanties weten of zij wel of niet rekening moeten houden met de loonheffingskorting.

Soms toch belasting bijbetalen

Laat u maar 1 werkgever of uitkeringsinstantie rekening houden met de loonheffingskorting? Misschien betaalt u dan toch nog te weinig belasting via de loonheffing. In dat geval moet u belasting bijbetalen.

Als u te weinig belasting betaalt via de loonheffing, komt dat doordat de belasting over uw totale jaarinkomen hoger is dan de belasting die in totaal op uw loon of uitkeringen is ingehouden. Omdat ons belastingstelsel een oplopend tarief heeft, betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger wordt.

Voorbeeld

Alle tarieven en heffingskortingsbedragen in dit voorbeeld zijn fictieve bedragen.

U bent niet getrouwd en 57 jaar. U ontvangt € 28.500 loon en een lijfrente-uitkering van € 15.000 per jaar.

Voor u geldt een loonheffingtarief van 37%.
U hebt recht op € 2.000 algemene heffingskorting en € 1.000 arbeidskorting over uw loon.

U laat de instantie die uw lijfrente uitkeert, rekening houden met de heffingskortingen.

Loonheffing

De instantie die uw lijfrente uitkeert, houdt aan loonheffing in: (37% x € 15.000) - € 2.000 = € 3.550.

De instantie die uw loon uitkeert, houdt aan loonheffing in: 37% x € 28.500 = € 10.545.

Totaal ingehouden loonheffing is: € 3.550 + € 10.545 = € 14.095.

Inkomstenbelasting

Uw totale inkomen is: € 28.500 + € 15.000 = € 43.500.

Uw belasting in de 1e belastingschijf is: 37% x € 20.000 = € 7.400.
Uw belasting in de 2e belastingschijf is: 42% x € 23.500 = € 9.870.
De verschuldigde inkomstenbelasting is: € 7.400 +  € 9.870 = € 17.270.

Hiervan wordt nog de algemene heffingskorting (€ 2.000) en de arbeidskorting (€ 1.000) afgetrokken.
De inkomstenbelasting die u moet betalen is: € 17.270 - € 2.000 - € 1.000 = € 14.270.

U moet nog betalen: € 14.270 - € 14.095 (is totaal ingehouden loonheffing) = € 175

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.