Uw loonheffingskorting via 1 werkgever of uitkeringsinstantie

U kunt het beste de werkgever of instantie die het hoogste bedrag uitbetaalt, rekening laten houden met de loonheffingskorting. Geef aan de andere werkgevers of instanties door dat zij geen heffingskortingen moeten toepassen. Dit doet u met de Opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Met deze opgaaf laat u werkgevers of uitkeringsinstanties weten of zij wel of niet rekening moeten houden met de loonheffingskorting.

Soms toch belasting bijbetalen

Laat u maar 1 werkgever of uitkeringsinstantie rekening houden met de loonheffingskorting? Misschien betaalt u dan toch nog te weinig belasting via de loonheffing. In dat geval moet u belasting bijbetalen.

Als u te weinig belasting betaalt via de loonheffing, komt dat doordat de belasting over uw totale jaarinkomen hoger is dan de belasting die in totaal op uw loon of uitkeringen is ingehouden. Omdat ons belastingstelsel een oplopend tarief heeft met 4 schijven, betaalt u meer belasting als uw inkomen hoger wordt.

Voorbeeld

Alle tarieven en heffingskortingsbedragen zijn fictieve bedragen.

U bent niet getrouwd en 57 jaar. U ontvangt € 28.500 loon en een lijfrente-uitkering van € 15.000 per jaar. Voor u geldt een loonheffingtarief van 37%. U hebt recht op de algemene heffingskorting van € 2.000. U hebt recht op arbeidskorting over uw loon. Deze korting is € 1.000. U laat de instantie die uw lijfrente uitkeert, rekening houden met de heffingskortingen.

De instantie die uw lijfrente uitkeert, houdt in:

37% van € 15.000

 

€ 5.550

Algemene heffingskorting

€ 2.000 -/-

 

Ingehouden loonheffing

 

€ 3.550

De instantie die uw loon uitkeert, houdt in:
37% van € 28.500

 

€ 10.545

Over uw totale inkomen van € 43.500 (€ 28.500 + € 15.000) moet u betalen:

37 % over de eerste € 20.000

 

€ 7.400

42 % over € 23.500 (€ 40.500 - € 20.000)

 

€ 9.870 +

Verschuldigde inkomstenbelasting

 

€ 17.270

Algemene heffingskorting

€ 2.000 -/-

 

Arbeidskorting

€ 1.000 -/-

 

Te betalen inkomstenbelasting:

 

€ 14.270

U moet nog betalen:

Inkomstenbelasting die u moet betalen

€ 14.270

Ingehouden loonheffing (€ 3.550 + € 10.545)

€ 14.095 -/-

Nog te betalen

€ 175

Zie ook


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.