Voorwaarden regeling dienstverlening aan huis – u doet huishoudelijk werk bij iemand in en om het huis

U kunt gebruikmaken van de regeling dienstverlening aan huis, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

U mag voor meerdere opdrachtgevers werken zolang u maar bij elke opdrachtgever afzonderlijk aan hiervoor genoemde voorwaarden voldoet. Het aantal uren dat u per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt u 1 uur per dag, dan geldt dat dus als 1 gewerkte dag.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden?

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, bent u waarschijnlijk in loondienst. Uw opdrachtgever is dan verplicht om loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in te houden. Ook moet de opdrachtgever de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet voor u betalen.

Werken via uitzendbureau of ander bedrijf

Werkt u via een uitzendbureau of een ander bedrijf? Dan is de regeling dienstverlening aan huis niet van toepassing. U bent dan in loondienst bij het uitzendbureau of bij het bedrijf.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.