Geen loonheffingen inhouden

Huurt u iemand in en vallen de werkzaamheden onder de regeling dienstverlening aan huis? Dan hoeft u geen loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U hoeft hierover ook niets aan ons te melden.

Werkloos, arbeidsongeschikt of ziek

Als degene die u inhuurt werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt, heeft deze persoon geen recht op een uitkering over het werk dat valt onder de regeling dienstverlening aan huis. De inkomsten uit deze werkzaamheden tellen namelijk niet mee voor het vaststellen van de hoogte van een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Geen administratie bijhouden

U hebt geen administratieve verplichtingen aan ons als u gebruikmaakt van de regeling dienstverlening aan huis. U hoeft dus aan ons niet op te geven dat u iemand inhuurt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.