Beschikbaar gestelde werkruimte

Stelt u in uw (huur)woning een werkruimte beschikbaar aan een persoon of vennootschap? En moet u het beschikbaar stellen aangeven? Dan doet u dit alleen als de werkruimte voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

  • De werkruimte is zelfstandig.Dat wil zeggen dat de ruimte duidelijk te onderscheiden is van de rest van de woning door uiterlijke kenmerken, zoals een eigen opgang of ingang. Daarnaast zijn ook de voorzieningen in de werkruimte van belang, zoals eigen sanitair.
  • De werkruimte wordt zodanig gebruikt dat de persoon of vennootschap aan wie u beschikbaar stelt de kosten kan aftrekken. Dat is het geval in de volgende situaties:
    • De persoon of vennootschap heeft niet ergens anders een werkruimte én verdient in de werkruimte minstens 30% van het totaal van zijn winst uit onderneming, belastbaar loon (inkomsten uit loondienst, pensioen en uitkeringen) en resultaat uit overig werk. Ook moet die persoon of vennootschap minstens 70% van die inkomsten in of vanuit de werkruimte verdienen.
    • De persoon of vennootschap heeft wel ergens anders een werkruimte én verdient minstens 70% van het totaal van zijn winst uit onderneming, belastbaar loon (inkomsten uit loondienst, pensioen en uitkeringen) en resultaat uit overig werk in de werkruimte.

Werkt u zelf in de werkruimte die u beschikbaar stelt? En is de werkruimte zelfstandig? Dan geeft u de inkomsten uit het beschikbaar stellen aan als u voldoet aan de voorwaarden die hierboven staan.

Voldoet de werkruimte niet aan de bovenstaande voorwaarden? Of kan de persoon of vennootschap aan wie u de werkruimte beschikbaar stelde de kosten niet aftrekken? Dan geldt de regeling van het beschikbaar stellen niet. De werkruimte hoort dan bij uw woning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.