Ter beschikking stellen van bezittingen

Leent u geld aan uw bv? Of gebruikt uw bv een pand dat uw eigendom is? Dit noemen wij ter beschikking stellen. De opbrengsten die u hiermee behaalt, moet u aangeven in box 1. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld geld leent aan de bv van een met u verbonden persoon.

Het ter beschikking stellen van een bezitting (vermogensbestanddeel) kan ook ongebruikelijk zijn. Bijvoorbeeld als u niet zakelijk handelt.

Hebt u een rekening-courant met uw bv? En wisselt het saldo hierop? Afhankelijk van de hoogte van het saldo hoeft u deze niet aan te geven en ook geen rente in rekening te brengen.

Voor de vermogensbestanddelen die u ter beschikking stelt, moet u een administratie bijhouden. Over uw opbrengsten min kosten van het ter beschikking stellen hebt u recht op de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Maakt u gebruik van een werkruimte? Of stelt u deze ter beschikking? Afhankelijk van de voorwaarden moet u deze opgeven.

Op het moment dat u stopt met het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel moet u belasting betalen over de boekwinst. In een aantal situaties kunt u doorschuiven. Dan hoeft u geen belasting te betalen over de boekwinst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.