Opbrengsten en kosten

Hebt u inkomsten uit overig werk? Of uit het ter beschikking stellen van bezittingen? Dan moet u het bedrag dat u hiermee verdient, aangeven als opbrengsten.

Zakelijke kosten mag u hiervan aftrekken. Voor sommige kosten geldt een vast bedrag of een drempel. Of u mag ze helemaal niet aftrekken.

Verder op deze pagina:

Zakelijk of privévermogen?

Gebruikt u bezittingen bij uw werk? Dan moet u eerst bepalen of u die als zakelijk of privévermogen beschouwt. Is de bezitting zakelijk vermogen, dan zijn de kosten meestal aftrekbaar.

Gebruik de volgende uitgangspunten:

 • U gebruikt de bezitting alleen voor uw werk. Dan is de bezitting helemaal zakelijk vermogen.
 • U gebruikt de bezitting alleen privé. Dan is de bezitting helemaal privévermogen.
 • U gebruikt de bezitting zakelijk en privé. Dan hebt u de volgende mogelijkheden:
  • U kiest of u de hele bezitting als zakelijk of privé beschouwt.
  • U moet de bezitting naar gebruik splitsen.
  • U mag de bezitting naar gebruik splitsen.

Als een bezitting helemaal zakelijk vermogen is, moet u bepalen of u de kosten in 1 keer mag aftrekken of dat u moet afschrijven. Hierbij geldt het volgende:

 • Is de aanschafwaarde of waarde in het economisch verkeer minder dan € 450? Dan mag u het totale bedrag in 1 keer aftrekken.
 • Is de aanschafwaarde of waarde in het economisch verkeer € 450 of meer? Dan moet u over het bedrag afschrijven. U mag dan alleen het afschrijvingsbedrag aftrekken.

Afschrijven

Voor bezittingen die helemaal zakelijk vermogen (bedrijfsmiddelen) zijn, berekent u de boekwaarde en de afschrijving daarvan volgens de regels van ondernemers.

U moet de boekwaarde op 1 januari opgeven en op 31 december. De boekwaarde op 31 december is de boekwaarde op 1 januari minus de afschrijving in dat jaar.

Bent u pas in de loop van het jaar begonnen? En hebt u het bedrijfsmiddel al in uw privébezit? Dan geeft u de bedrijfsmiddelen op de startdatum aan voor de waarde in het economisch verkeer. Dit is de verkoopwaarde.

Hebt u het bedrijfsmiddel in de loop van het jaar aangeschaft? Dan geeft u de aanschafwaarde aan op de datum van aankoop.

Voor afschrijven op bezittingen gelden vaste regels.

Zakelijk gebruik woning

Woont u in het kalenderjaar in een woning die u voor een deel zakelijk gebruikt? Als u deze volledig als zakelijk beschouwt, mag u alle kosten voor deze woning aftrekken. U moet ook een percentage van de WOZ-waarde bij uw opbrengsten optellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.