Opbrengsten en kosten

Hebt u inkomsten uit overig werk? Of uit het ter beschikking stellen van bezittingen? Dan moet u het bedrag dat u hiermee verdient, aangeven als opbrengsten.

Zakelijke kosten mag u hiervan aftrekken. Voor sommige kosten geldt een vast bedrag of een drempel. Of u mag ze helemaal niet aftrekken.

Zakelijk of privévermogen?

Gebruikt u bezittingen (bedrijfsmiddelen) bij uw werk? Dan moet u eerst bepalen of u die als zakelijk of privévermogen beschouwt. Hoe het zit, leest u op de pagina Vermogensetikettering bedrijfsmiddel.

Afschrijven

Voor bezittingen die helemaal zakelijk vermogen (bedrijfsmiddelen) zijn, berekent u de boekwaarde en de afschrijving daarvan volgens de regels van ondernemers. Op Wat is afschrijven? leest u meer.

Zakelijk gebruik woning

Woont u in het kalenderjaar in een woning die u voor een deel zakelijk gebruikt? Lees bij Werkruimte in de woning of u in aanmerking komt voor kostenaftrek.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.