Opbrengsten en kosten

Hebt u resultaat uit overig werk? Of resultaat uit het ter beschikking stellen van bezittingen? Dan moet u het bedrag dat u hiermee hebt verdiend opgeven als opbrengsten.

Let op!

Hebt u een negatief resultaat? En is te verwachten dat dat zo blijft? Dan zijn uw werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk geen bron van inkomen, maar activiteiten in de hobby- en familiesfeer. U hoeft deze inkomsten en kosten dus niet in uw aangifte te vermelden.

De zakelijke kosten die u hiervoor hebt gemaakt, mag u aftrekken. Hierbij moet u er rekening mee houden dat voor sommige kosten een vast bedrag geldt of een drempel. Sommige kosten mag u in zijn geheel niet aftrekken.

Gebruikt u bedrijfsmiddelen voor het verdienen van deze inkomsten? Dan kan het zijn dat u moet afschrijven.

Woont u in het kalenderjaar in een woning die u voor een deel gebruikt voor uw resultaat uit overig werk? Als u deze volledig als zakelijk beschouwt, mag u alle kosten voor deze woning aftrekken. U moet echter ook een percentage van de WOZ-waarde bij uw opbrengsten optellen.

Bent u ondernemer of hebt u resultaat uit overig werk, bijvoorbeeld als freelancer? En gebruikte u geld uit uw bedrijf voor een kansspel? Dan moet u de eventuele prijs die u daarmee behaalt opgeven als opbrengsten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.