Tijdelijke verhuur van uw eigen woning

Verhuurt u wel eens korte tijd uw eigen woning, of een gedeelte hiervan? Bijvoorbeeld via een internetsite tijdens uw vakantie? Of zomaar een weekend? Of als u om andere redenen voor korte tijd in het buitenland bent? Dan blijft uw woning ondanks de tijdelijke verhuur toch uw eigen woning. De inkomsten hiervan geeft u door met uw aangifte inkomstenbelasting. Hierin geeft u ook de volgende zaken aan:

Zie ook Interneteconomie, ik verhuur mijn huis.

Ontvangen huur

In de aangifte inkomstenbelasting vult u het totaalbedrag aan huurinkomsten in, min de aftrekbare kosten. Wij berekenen 70% van het bedrag dat u invult. Dat zijn uw inkomsten uit tijdelijke verhuur van uw woning.

De kosten die u mag aftrekken van de huurinkomsten zijn bijvoorbeeld:

  • gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder
  • aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen
  • advertenties en provisie

Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Woning staat te koop

Verhuurt u tijdelijk uw woning omdat deze te koop staat? Kijk dan bij Tijdelijke verhuur woning die te koop staat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.