Aansprakelijkheid bij rechtspersonen en niet-rechtspersonen

Als bestuurder van een stichting of vereniging kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de stichting of vereniging. Meer informatie vindt u bij bestuurdersaansprakelijkheid. Bij een besloten vennootschap is deze in principe zelf aansprakelijk voor alle schulden, dus ook voor belastingschulden. Dat geldt echter niet bij wanbeheer. Dan zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk met hun persoonlijk vermogen.

Geen rechtspersonen

De commanditaire vennootschap, de man/vrouw-firma, de vennootschap onder firma en de maatschap zijn geen rechtspersonen. Hierbij bent u altijd met uw persoonlijk vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden, dus ook voor belastingschulden. Bij de commanditaire vennootschap wordt een onderscheid gemaakt tussen beherende en stille vennoten. Bij de maatschap is iedere maat voor een evenredig deel met zijn persoonlijk vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Voor belastingschulden is iedere maat echter hoofdelijk aansprakelijk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.